E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Međuovisnost ljudskog kapitala i gospodraskog rasta- primjer Republike Hrvatske

Kundović, Darko (2010) Međuovisnost ljudskog kapitala i gospodraskog rasta- primjer Republike Hrvatske. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (822kB)

Sažetak

Već i vrlo male promjene u dugoročnoj stopi gospodarskog rasta uvjetuju značajne razlike u ostvarenoj razini životnog standarda građana pojedinih zemalja. Upravo zbog toga proučavanju ekonomskog rasta pripada tako značajno mjesto u ekonomskoj literaturi. Sedamdesetih su godina, doduše, istraživanja bila više usmjerena prema analizi kratkoročnih oscilacija u gospodarskoj aktivnosti. Naime, analitička sredstva koja su stajala na raspolaganju istraživačima, nisu im pružala mogućnost da značajnije unaprijede osnovni neoklasični model ekonomskog rasta nastao 50-ih godina, koji se pokazao neprikladnim u formuliranju prijedloga ekonomskoj politici za rješavanje problema prisutnih u realnom svijetu. No, 80-ih se godina ponovno povećalo zanimanje za objašnjavanje složenog procesa ekonomskog rasta te još i više, za definiranje putova koji taj proces mogu unaprijediti. Dok se afirmiranje vrijednosti obrazovanja kao alternativnog izvora gospodarskog rasta javlja u novijim pristupima teorijama gospodarskog rasta, u vrijeme slabljenja državnog protekcionizma te razvoja međunarodne razmjene čime se smanjuje važnost tehnologije, zemlje i kapitala. Polazeći još od Adama Smitha i njegovog djela „Bogatstvo naroda“, u posljednjih 50 godina kao nikada do sada gospodarski rast se nije više istraživao. Razlog čega je pojava industrijske revolucije koja je sa sobom donijela enormnu akumulaciju kapitala i novih tehnologija. Ali posljedica toga nije bio ujednačen razvoj svih zemlja, već se desilo to da su neke zemlje rasle brže od drugih, neke znatno sporije, dok neke od zemalja nisu gotovo ni rasle. Marshalovom shvaćanju ljudskog kapitala pridružili su se brojni istraživači u ekonomskim teorijama dajući nove dokaze koje mu idu u prilog. Oni tvrde da ključnu ulogu u privrednom razvoju određenog gospodarstva imaju klasični izvori gospodarskog rasta, kapital, tehnologija i zemlja. Iz toga proizlazi potreba za analizom kategorije ljudskog kapitala kako bi se utvrdilo ekonomsku zakonitost na tom području. Također je veoma nužno odgonetnuti kako doći do ostvarivanja konstantno visokih stopa gospodarskog rasta u kratkom i dugom roku te sprečavanja djelovanja zakona opadajućih prinosa. Također, kroz povijest javljali su se različiti čimbenici koji su utjecali na to da su pojedine zemlje došle do ekonomske moći, kao što su investicije u ljudski i fizički kapital, pravilno definirana vlasnička prava, otvorenost gospodarstva i međunarodne razmjene, sustav inovacija i slično. Ali je nužno postaviti pitanje koliki su zapravo bili utjecaji svakog pojedinog čimbenika na gospodarski rast. Svrha i ciljevi istraživanja u ovom radu su pojmovno određivanje kategorije gospodarskog rasta, modela gospodarskog rasta, izvora ekonomskog rasta, zatim određivanje kategorije ljudskog kapitala, investicija u ljudski kapital kao i analiza međuovisnosti ljudskog kapitala i gospodarskoga rasta Republike Hrvatske. Istraživanjem i analiziranjem prirode gospodarskog rasta u Hrvatskoj, s posebnim naglaskom na ljudski kapital, nastojala se dokazati uloga i važnost ljudskog kapitala i njegov utjecaj na gospodarski rast, to jest, da se istraži doprinos obrazovanja u stopi rasta. Diplomski rad, pored uvodnog i zaključnog dijela, sastoji se od pet međusobno povezanih poglavlja putem kojih se sustavno razmatra i istražuje problematika povezanosti ljudskog kapitala i gospodarskog rasta.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: Škare, Marinko
Dodatne informacije: 2010/108
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 334 Oblici organiziranja i suradnje u gospodarstvu
3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 338 Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Upravljanje gospodarstvom. Gospodarsko planiranje. Proizvodnja. Usluge. Cijene > 338.1 Gospodarsko stanje. Gospodarski ciklus. Razvoj gospodarske strukture. Rast
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Ekonomija
Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Financijski management
Datum pohrane: 17 Nov 2011 13:07
Zadnja promjena: 16 May 2014 14:20
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/279

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku