E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Programska diverzifikacija sociologije kao akademske discipline i status posebne sociologije

Krbec, Denisa and Lažnjak, Jasminka (2008) Programska diverzifikacija sociologije kao akademske discipline i status posebne sociologije. In: Hrvatska sociologija: Razvoj i perspektive. Zagreb. Hrvatsko sociološko društvo, Zagreb. ISBN 978-953-6552-63-4.

Kompletni tekst nije dostupan u ovom repozitoriju. (Zatraži kopiju)

Sažetak

Analizom provedenih procesa transformacije u hrvatskom visokom školstvu i modernizacije studijskih programa na hrvatskim sveučilištima utvrđene su značajne promjene u sadržaju studijskih programa sociologije. Sociologija se kao temeljna akademska disciplina tradicionalno poučava na odsjecima za sociologiju, dok je njezino sve značajnije prisustvo na fakultetima društvenih, tehničkih, prirodnih i medicinskih znanosti manje istraženo. Ovaj rad ima za cilj utvrditi tijek procesa promjena kako u studijskim programima sociologije, tako i u pojedinačnim studijskim programima fakulteta u čijim nastavnim programima posebne sociologije imaju status obveznog i/ili izbornog kolegija. Akademski položaj posebnih sociologija u hrvatskom visokom školstvu zasigurno je pod utjecajem šire prisutnih tendencija poticanja interdisciplinarnosti, ali i nastojanja da se inoviranim studijskim programima sustav harmonizira s europskim visokoobrazovnim prostorom. Koliko je posebnih sociologija prisutno na hrvatskim sveučilištima danas, nakon provedbe procesa prilagodbe studijskih programa zahtjevima iz Bolonjske deklaracije? U kojoj je mjeri sociologija zadržala stečeni akademski status u pojedinim granama znanosti? Kakav je status posebnih sociologija u novim i/ili inoviranim studijskim programima? Dovršetkom procesa evaluacije i akreditacije u hrvatskom se visokoškolskom prostoru otvaraju brojna pitanja od značaja za hrvatsku sociologiju danas. Jednako tako, započinanjem procesa harmonizacije u europskom prostoru visokog obrazovanja pred hrvatsku se sociologiju dodatno postavljaju kriteriji standardizacije koji će omogućiti praćenje kvalitete nastavnog procesa. Namjera je autorica potaknuti širu raspravu upravo o stanju i statusu posebnih sociologija na kojima će se zasigurno zasnivati ne samo razvoj novih studijskih programa, već će se i značajnije utjecati na razvoj znanstvenih i istraživačkih projekata i programa koji pretpostavljaju veću međuinstitucionalnu suradnju samih nastavnika i mobilnost studenata.

[error in script]
Tip objekta: Dio knjige
Mentor: NIJE ODREĐENO
Ključni pojmovi: posebne sociologije, akademska disciplina, diverzifikacija, transformacija, bolonjski proces
Teme: 3 Društvene znanosti > 31 Demografija. Sociologija. Statistika > 316 Sociologija > 316.2 Sociološki pravci i gledišta
Odjeli: Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Datum pohrane: 07 Jan 2014 08:29
Zadnja promjena: 07 Jan 2014 08:29
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/2793

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku