E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Modeliranje jedne rutinske poslovne odluke

Fabris, Roberta (2010) Modeliranje jedne rutinske poslovne odluke. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (1MB)

Sažetak

U suvremenim uvjetima poslovanja, pravovremeno i točno donošenje odluka čini temelj uspješnog poslovanja. Odlučivanje je važan i možda najteži dio posla svakog menadžera. U današnjem poslovnom okruženju menadžeri su prisiljeni donositi odluke u izuzetno zahtjevnim uvjetima (kompleksnost poslovnih problema, borba s konkurencijom i globalnom krizom, manjak vremena). Proces prikupljanja informacija i analize okoline u kojoj organizacija ″živi″ predstavljaju bitan faktor za svako poduzeće. Proces je nešto lakši kod donošenja rutinskih odnosno programiranih odluka, gdje su poznata pravila i procedure koji proizlaze iz prijašnjih sličnih ili istih situacija. U prvom poglavlju ovog rada daje se uvod u samu temu završnog rada. U drugom dijelu definiraju se neki od osnovnih koncepata odlučivanja, a time i poslovnog odlučivanja, također definira se sam proces odlučivanja i problemi koji nastaju s istim, te se spominju glavni čimbenici prilikom odlučivanja koje treba uvijek imati u vidu. U trećem poglavlju definira se odluka te vrste odluka koje postoje u poslovnom svijetu, s posebnim osvrtom na rutinske i nerutinske odluke, odnosno na njihove razlike. Četvrto poglavlje obuhvaća čimbenike odlučivanja, odnosno razna ograničenja s kojima se donositelj odluke suočava u procesu donošenja same odluke. Peto poglavlje nam ukazuje na bitnost i ulogu informacijskih sustava prilikom odlučivanja te vrste informacijskih sustava. U šestom i najbitnijem dijelu rada opisuje se jedan konkretan primjer donošenja odluke, tj. rutinske poslovne odluke. Konkretan primjer izrađen je pomoću jednog od informacijskih sustava, odnosno pomoću ekspertnog sustava Doctus. Doctus nam omogućava kompletan uvid u cijeli proces odlučivanja na temelju atributa, pravila i slučajeva koje smo koristili. Isto tako ekspertni sustav relativno je jednostavan za korištenje te nam omogućava korištenje postojeće baze znanja, odnosno nadogradnju postojeće u budućim situacijama. Zatim slijede zaključak i popis korištenog materijala prilikom pisanja završnog rada, odnosno popis literature. Pomoću ekspertnih sustava želi se olakšati posao menadžera kao donositelja poslovne odluke. Kroz takve sustave integriraju se postojeća saznanja i vještine stručnjaka koje su vezane uz. predmet donošenja odluke.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2010/109
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Management i poduzetništvo
Datum pohrane: 18 Nov 2011 10:42
Zadnja promjena: 18 Nov 2011 10:42
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/280

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku