E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Utjecaji globalizacijskih promjena na optimizaciju kapitalne strukture trgovačkih društava

Učkar, Dean (2010) Utjecaji globalizacijskih promjena na optimizaciju kapitalne strukture trgovačkih društava. In: Financije u vrtlogu globalizacije. Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković", Pula, pp. 191-218. ISBN 978-953-7498-27-6

Kompletni tekst nije dostupan u ovom repozitoriju. (Zatraži kopiju)

Sažetak

U doba globalne financijske i ekonomske krize, sve više dolazi u fokus razmatranja menadžmenta trgovačkih društava mogućnost optimalizacije kapitalne strukture. Posebice se pitanje formiranja optimalne kapitalne strukture aktualiziralo globalizacijom financija, odnosno uvećanom mogućnošću međunarodnih tijekova kapitala. Ono je oduvijek bilo u interesu brojnih znanstvenika, ali i praktičara, no tek su uvećane mogućnosti emisije vrijednosnih papira u zemlji i inozemstvu, kao i mogućnosti kreditnog zaduživanja u inozemstvu aktualizirale pitanje: Je li moguće različitim podešavanjem stupnja zaduženosti (financijske poluge) smanjiti troškove poslovanja trgovačkog društva? Odgovor na ovo pitanje nije moguće nedvosmisleno utvrditi. Razlozi tome su višestrani. S jedne strane, brojnost teorija koje objašnjavaju pitanje optimalizacije kapitalne strukture ukazuje na nemogućnost njihove sveobuhvatnosti. Osim toga, brojni radovi kojima su se nastojale testirati ove teorije daju samo parcijalne rezultate za pojedina ekonomska područja u pojedinom vremenskom razdoblju. Sa druge strane, povijesni razvoj teorija koje objašnjavaju kapitalnu strukturu pokazuje tendenciju parcijalnog odbacivanja kvantitativne komponente i sve veći naglasak na kvalitativnoj komponenti, odnosno psihološkim i društvenim elementima pri objašnjavanju nastanka i formiranja kapitalne strukture. Konačan razlog nemogućnosti nedvosmislenog odgovora na pitanje o utvrđivanju optimalne kapitalne strukture leži u činjenici da je većina ovakvih istraživanja provedena na razini cjelokupnih gospodarstava, a ne na mikrorazini pojedinog trgovačkog društva. Zaključuje se da je praktična primjena koncepta optimalne kapitalne strukture u dosadašnjim radovima zanemarena. Svrha ovog rada nije traženje odgovora na ovako definiranoj mikrorazini, već je svrha davanje pregleda značajki svake pojedine teorije kapitalne strukture. Na taj način, sam čitatelj će biti u mogućnosti testirati signifikantnost pojedine teorije na mikrorazini, odnosno na razini pojedinog trgovačkog društva.

[error in script]
Tip objekta: Dio knjige
Mentor: NIJE ODREĐENO
Ključni pojmovi: kapitalna struktura, optimizacija, teorije kapitalne strukture
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 336 Financije. Uključujući: Javne financije. Bankarstvo. Novac > 336.02 Financijska politika. Fiskalna politika
Odjeli: Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Datum pohrane: 07 Jan 2014 08:34
Zadnja promjena: 07 Jan 2014 08:34
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/2824

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku