E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Mogućnosti i perspektive razvoja industrijskog turizma Istre

Bevanda, Natja (2010) Mogućnosti i perspektive razvoja industrijskog turizma Istre. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (702kB)

Sažetak

Industrijski turizam kao posebna vrsta selektivnog turizma, definira se kao turizam koji uključuje turističke posjete industrijskim pogonima te upoznavanje sa industrijskom baštinom odreñenog područja koji nudi turistima posebno novo iskustvo s naglaskom na proizvode, proizvodni proces ali i povijesnu pozadinu same lokacije koja se posjećuje. Hipoteza ovog rada jeste da je industrijski turizam fenomen koji uz pravodobno i kvalitetno ulaganje sredstava te iskorištavanje svih mogućnosti te perspektiva istarskog područja može dovesti do sveukupnog razvoja regije. Cilj rada je istražiti karakteristike industrijskog turizma kao posebnog oblika selektivnog turizma te utvrditi sve perspektive te mogućnosti za razvoj spomenutog u istarskoj regiji. Svrha rada je produbiti spoznaje o dosada nedovoljno istraženom te nedovoljno prezentiranom obliku selektivnog turizma ali i uputiti na mnogobrojne mogućnosti za razvoj industrijskog turizma na tlu Istre, čija je industrijska baština obilata ali još uvijek nedovoljno iskorištena. U izradi završnog rada korištene su mnoge znanstvene metode meñu kojima su komparativna metoda, metoda promatranja, analize, deskripcije, povijesna metoda te metoda dokazivanja. Svi potrebni te u radu iskorišteni podaci prikupljeni su iz različitih baza podataka i korištenjem Internet izvora. Teza rada dokazuje se kroz strukturu koja je sastavljena od sedam poglavlja. U prvom djelu diplomskog rada, ukazuje se na važnost selektivnog turizma koji se javlja kao odgovor na nove potrebe i karakteristike modernih turista. Usporeñuje se masivni sa selektivnim oblicima turizma a posebno se naglašava potreba za uvoñenjem spomenutih zbog sve izraženijeg gubljenja značaja masovnog turizma. Navode se različiti oblici selektivnog turizma uz poseban naglasak na alternativni kao bilo koji oblik turizma koji odudara od standardne formule masovnog turizma. U drugom djelu završnog rada ukazuje se na značaj industrijskog turizma kao posebne vrste selektivnog turizma. Navode se definicije industrijskog turizma kao i karakteristike turističke ponude i potražnje uz objašnjenje važne uloge turističkih posrednika u spajanju istih. U trećem poglavlju govori se o utjecaju industrijskog turizma na razvoj turističke destinacije a navode se i preduvjeti koji su potrebni za razvoj spomenute. Ukazuje se na mnoge zajedničke koristi sudionika industrijskog turizma kao i veliki utjecaj spomenutog na stvaranje pozitivnog imidža destinacije. Nadalje, četvrto poglavlje obuhvaća industrijski turizam u svijetu a predstavljeni su primjeri razvoja industrijskog turizma u Španjolskoj, Kini te Njemačkoj. Peto, ključno poglavlje bavi se mogućnostima te perspektivama za razvoj industrijskog turizma Istre. Predstavljen je povijesni razvoj industrije u Istri kao i mogući primjeri sa navedenim obilnim mogućnostima za razvoj industrijskog turizma. Predstavljeni su Uljanik d.d., Tvornica duhana Rovinj, Industrijski prerañivač ribe i ribljih proizvoda Mirna d.d., kao i rudarska područje Labina te Raše. Osim toga, navedeni su i mogući industrijski itinereri te preduvjeti za njihov budući razvoj. U šestom poglavlju govori se o sveukupnom doprinosu razvoju turizma Istre kao destinacije te o svim mogućim prednostima koje industrijski turizam može donijeti istarskoj regiji. Ovaj rad završava se bitnim zaključnim stavkama te preporukama za budući razvoj industrijskog turizma Istre s obzirom na obilne navedene mogućnosti i pretpostavke za razvoj istog. Potvrñena je hipoteza da Istra ima sve moguće perspektive i mogućnosti za razvoj industrijskog turizma te da uz kvalitetna ulaganja ali i značajno partnerstvo svih sudionika može dovesti do sveukupnog razvoja regije.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2010/116
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 338 Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Upravljanje gospodarstvom. Gospodarsko planiranje. Proizvodnja. Usluge. Cijene > 338.4 Proizvodnja i usluge prema gospodarskim sektorima > 338.48 Turistički promet s gospodarskog gledišta. Politika turističkog gospodarstva
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Turizam
Datum pohrane: 02 Nov 2011 12:05
Zadnja promjena: 02 Nov 2011 12:05
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/286

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku