E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Obilježja vanjskotrgovinske razmjene Republike Hrvatske

Hadžipašić, Amel (2010) Obilježja vanjskotrgovinske razmjene Republike Hrvatske. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (480kB)

Sažetak

Stanje sa hrvatskim izvozom, a i općenito gospodarstva uvelike se promijenilo nagore zadnjih 20-ak godina. Glavno opravdanje početkom 90-ih za takvo stanje, logično nalazilo se u ratnim štetama, gubitku tržišta, tranziciji i sl. Pošto se stanje pogoršavalo sa manjim izuzecima razlozi daljnje stagnacije izvoza morali su se tražiti u drugim uzrocima poput tehnološke zastarjelosti, (ne)konkurentnost, nepostojanje izvozne strategije, precijenjenom tečaju, prevelikoj liberalizaciji vanjske trgovine, cijena i tržišta, trgovačka orijentacija i sl. Cilj ovoga rada jeste istražiti obilježja hrvatske vanjskotrgovinske razmjene te dati odgovor na koji način povećati izvoz uzimajući u obzir sadašnju situaciju sa izvozom te općenito sa gospodarstvom. Drugo poglavlje analizira kako se proces tranzicije odrazio na gospodarstvo Hrvatske. U nastavku se daju konkretni podatci o kretanju bruto domaćeg proizvoda, inflacije, proračuna te situaciju na tržištu rada. U trećem poglavlju se razlaže stanje i promjene vanjskotrgovinske razmjene kroz podatke o veličini izvoza i izvoza, najvažnijim djelatnostima i zemljama za vanjskotrgovinsku razmjenu te sadrži bilancu plaćanja. Na kraju poglavlja daju se najvažniji uzroci postojećeg stanja sa izvozom. U četvrtom poglavlju se analiziraju teorije međunarodne trgovine. Slijedi razlaganje uloge države u poticanju izvoza sa konkretnim područjima utjecaja na povećanje izvoza. Kraj poglavlja odnosi se na doprinos FDI-a i povećanja broja slobodnih zona te tehnoloških parkova u povećanju izvoza. Peto poglavlje navodi strateške hrvatske izvozne grane te pojedinačno objašnjava njihovu važnost za izvoz i cijelo gospodarstvo. Šesto poglavlje počinje definiranjem pojma konkurentnosti i objašnjavanjem njegove važnosti za svaku nacionalnu ekonomiju. U nastavku se daje i kritički osvrt na konkurentnost, a na kraju rada posebna pažnja daje se izvoznoj konkurentnosti. Znajući za prijašnju snagu i žilavost hrvatskog izvoza (i općenito gospodarstva) koje je unatoč mnogima iznimno nepovoljnim okolnostima (nepostojanju izvozne strategije, industrijske politike, nepovoljnoj strukturi FDI, prevelikoj liberalizaciji vanjske trgovine, precijenjenom tečaju kune, lošoj pretvorbi i privatizaciji, nedovoljnom i nepovoljnom kreditiranju izvoza) uspio „opstati“ njegovo vraćanje na prijeratnu razinu i važnost u društvu biti će dugoročan i težak zadatak ali daleko od neostvarivog kakav se može činiti iz današnje perspektive

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: Afrić-Rakitovac, Kristina
Dodatne informacije: 2010/118
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 339 Trgovina. Međunarodni gospodarski odnosi. Svjetsko gospodarstvo > 339.5 Trgovina s inozemstvom. Vanjska trgovina. Međunarodna trgovina
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Financijski management
Datum pohrane: 02 Nov 2011 12:05
Zadnja promjena: 16 May 2014 15:46
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/288

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku