E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Tečajna politika Republike Hrvatske- jučer, danas, sutra

Kersan-Škabić, Ines (2010) Tečajna politika Republike Hrvatske- jučer, danas, sutra. In: Financije u vrtlogu globalizacije. Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković", Pula, pp. 63-81. ISBN 9537498271

Kompletni tekst nije dostupan u ovom repozitoriju. (Zatraži kopiju)

Sažetak

Politika tečaja jedan je od najvažnijih elemenata u ekonomskoj politici svake zemlje. Njome se utječe na cijene, proizvodnju, potrošnju, konkurentnost gospodarstva, teret otplate duga (kako javnog tako i privatnog), kreditnu aktivnost banaka, te posljedično na čitav niz makroekonomskih varijabli. U radu će se prikazati dosadašnji razvoj politike tečaja u Republici Hrvatskoj i istaknut će se pozitivne i negativne strane takve politike. Cilj rada je istražiti mogućnosti i implikacije održavanja politike stabilnog deviznog tečaja u Republici Hrvatskoj s aspekta aktualnih financijskih zbivanja, te s obzirom na potencijalni ulazak u Europsku uniju, koji za sobom povlači i pripreme za uvođenje eura (zadovoljavanje nominalnih i realnih kriterija konvergencije). Utvrđeno je da sadašnja politika upravljanog fluktuiranja tečaja koja utječe na stabilnost cijena odgovara zahtjevima Europske unije odnosno da adekvatno priprema zemlju za ulazak u ERM2 nakon što Hrvatska postane punopravna članica EU. S druge strane, politika apreciranog tečaja negativno utječe na vanjskotrgovinski saldo te uzrokuje visoko vanjsko zaduženje koje u situaciji krize i prezaduženosti narušava kredibilitet zemlje i stvara potencijalnu opasnost nemogućnosti održavanja željene razine deviznog tečaja.

[error in script]
Tip objekta: Dio knjige
Mentor: NIJE ODREĐENO
Ključni pojmovi: EMU, financijska kriza, euroizacija
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 339 Trgovina. Međunarodni gospodarski odnosi. Svjetsko gospodarstvo > 339.7 Međunarodne financije > 339.743 Devizni tečaj. Uključujući: Fiksni tečaj. Kolebljivi tečaj. Plivajući tečaj
Odjeli: Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Datum pohrane: 07 Jan 2014 08:44
Zadnja promjena: 07 Jan 2014 08:44
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/2924

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku