E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Uloga i utjecaj države u kulturnom turizmu

Punčec, Lea (2011) Uloga i utjecaj države u kulturnom turizmu. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (788kB)

Sažetak

Uloga države u razvoju kulturnog turizma nezaobilazna je zbog činjenice da su kulturna dobra pod upravljanjem države, koja tradicionalno financira razvoj kulture, a jedan od bitnih zadataka turizma je stvaranje prepoznatljivosti određene turističke destinacije što se čini i kroz promociju kulturne baštine tog prostora. Preduvjet kvalitetne uloge države u kulturnom turizmu je povezivanje dionika na visokoj razini, odnosno osnivanje institucije koja ima za cilj koordinaciju te uspješnu realizaciju projekata iz podruĉja kulturnog turizma. Republika Hrvatska je s tim ciljem osnovala Ured za kulturni turizam koji ima za cilj suradnju Ministarstva kulture, Ministarstva turizma te Hrvatske turistiĉke zajednice te je s tim stvorila teorijski temelj još jaĉeg utjecaja i uloge države u kulturnom turizmu. Cilj ovog istraživanja je utvrditi koliko je kulturni turizam prepoznat u državnim i međunarodnim institucijama kao selektivni oblik turizma koji generira vrlo visoke posjete i prihode određenoj turističkoj destinaciji. Također, cilj je ispitati kako i na koji način navedene institucije podupiru i utječu na razvoj kulturnog turizma. Poseban naglasak u istraživanju biti će na Republiku Hrvatsku te konkurentske zemlje iz Mediteranskog bazena. Pri istraživanju metodom analize raščlaniti će se složeni pojmovi na osnovne elemente da bi se na taj način utvrdili odnosi među pojedinim subjektima na tržištu bitnim za razvoj kulturnog turizma. Pokušati će se dokazati stvarni utjecaj različitih institucija na kulturni turizam. Metodom deskripcije detaljno će se opisati činjenice i procesi vezani za istraživanje. Komparativnom metodom usporediti će se srodne akcije razliĉitih zemalja u procesu razvoja kulturnog turizma, dok će se metodom studija slučaja proučiti primjeri dobre prakse iz kulturnog turizma. U ovom radu autorica razmatra pojam kulture, kulturne baštine te utjecaja globalizacije na navedene pojmove. Složen pojam turizma biti će određen kroz definiranje turizma kao društvenog fenomena te specifičnosti turističke ponude i potražnje. Također, biti će definirane kulturalne promjene u destinaciji nastale pod utjecajem turizma. Sagledavanjem pozitivnih i negativnih eksternalija turizma na kulturnu baštinu turističke destinacije shvatiti će se koja je potrebna razina uloge i utjecaja države u kulturnom turizmu. Na svjetskoj razini, potrebno će biti sagledati razvoj kulturnog turizma, ali i utjecaj velikih međunarodnih institucija s područja kulture i turizma na njegov razvoj. Nadalje, biti će objašnjena postojeća institucijska mreža kulturnog turizma u Hrvatskoj. SWOT analizom utvrditi će se stanje kulturnog turizma u Hrvatskoj te mogućnosti njegovog daljnjeg održivog razvoja. Komparacija pojedinih zemalja Mediteranskog bazena važna je da bi se sagledale konkretne akcije koje poduzimaju zemlje direktni konkurenti Hrvatskoj u turizmu. U prethodnom te u ovom poglavlju pokušati će se dokazati činjenica da je kvalitetno institucijsko povezivanje svih čimbenika kulturnog turizma nužan preduvjet za daljnji razvoj tog oblika turizma. Kritičkim osvrtom na vlastiti rad autorica će iznijeti vlastito razmišljanje o radu te o temi. Zaključno, prikazati će se činjenice, rezultati i spoznaje do kojih se došlo u istraživanju te će se dati odgovor na osnovnu tezu ovog rada.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2011/117
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 338 Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Upravljanje gospodarstvom. Gospodarsko planiranje. Proizvodnja. Usluge. Cijene > 338.4 Proizvodnja i usluge prema gospodarskim sektorima > 338.48 Turistički promet s gospodarskog gledišta. Politika turističkog gospodarstva
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Turizam
Datum pohrane: 17 Nov 2011 13:09
Zadnja promjena: 17 Nov 2011 13:09
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/296

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku