E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Malo poduzetništvo u turizmu i održivi razvoj

Kalanj, Anita (2013) Malo poduzetništvo u turizmu i održivi razvoj. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (1MB) | Zatraži kopiju

Sažetak

Tema diplomskog rada je "Planiranje razvoja turističke destinacije". Turistička destinacija predstavlja fleksibilan i dinamičan prostor koji se neprekidno razvija, a time i prolazi kroz različite faze svog životnog ciklusa. Kao takva, ona prolazi različita eksploatacijska stanja i stanja razvoja. Ta pojava nastaje uglavnom zbog utjecaja izravnih ili neizravnih čimbenika nestabilnosti, bez obzira na to jesu li ti čimbenici vanjski ili iz same destinacije. Krivulja životnog ciklusa za pojedinu turističku destinaciju individualna je i varira ovisno o različitim i brojnim čimbenicima koji na nju utječu kao što su stupanj razvoja, vladina politika, tržišni trendovi, konkurentnost destinacije i sl. Moguće ju je pojmiti kao konceptualnu okosnicu i vodič za strateška planiranja u destinacijama. Osnovno polazište ovog rada čini tvrdnja da se uspjeh pojedine turističke destinacije ne očituje samo u pronalaženju i osvajanju novih tržišta već u sposobnosti organiziranja svih relevantnih čimbenika sustava u nadolazećim ekonomskim, društvenim i ekološkim procesima. Planiranje razvoja turizma i turističkih destinacija mora postati dio održivog razvoja i politike koja će na dugoročno najisplatljiviji način osigurati trajni dotok resursa bez ikakvog narušavanja postojeće atrakcijske osnove i kvalitete života. Svrha seminarskog rada je objasniti koju ulogu ima strateško planiranje u turizmu na razini turističke destinacije. Brojne su studije utvrdile doprinose strateškog planiranja koji su vidljivi na području turizma uz poseban naglasak na postizanje održivog razvoja. Cilj rada je iznijeti i kritički se osvrnuti na izazove i probleme u procesu razvoja s kojima se suočavaju brojne turističke destinacije u uvjetima globalizacije, a koji snažno utječu na njihov rast i razvoj. Neke od metoda korištenih pri pisanju rada su metode indukcije i dedukcije pomoću kojih je donešena većina zaključaka. Korištene su i druge metode poput metode kvantitativne i kvalitativne analize, kvantitativna u promatranju značaja turizma u proizvoljno izbranim turističkim destinacijama, a kvalitativna u promatranju učinaka na iste. Rad se sastoji od devet cjelina, a podijeljen je u četiri glavna poglavlja. Nakon izrađenog sadržaja, rad započinje uvodom u kojem je iznijeta osnovna hipoteza na kojoj se rad temelji, struktura rada te metodologija. Prvo poglavlje iznosi teorijske osnove turističke destinacije i naglašava važnost uspostave procesa upravljanja marketingom u istoj. Planiranje razvoja turističke destinacije unutar procesa upravljanja marketingom izdvojeno je i objašnjeno u drugom poglavlju. U istom je poglavlju spomenuta i važnost tzv. „Balanced Scorecard“ modela koji je nastao kao rezultat znanstveno-istraživačkog rada 1992. godine, a uspješno je implementiran na razini španjolskih općina s ciljem bolje orijentacije ka tržištu. Treće poglavlje prikazuje mogućnost razvoja turizma utemeljenu na prepoznatim perspektivama „Balanced Scorecard“-a na primjeru dvaju mediteranskih zemalja: Grčke i Hrvatske. U četvrtom je poglavlju rada iznijeta usporedba Grčke i Hrvatske po kriteriju postojećih planova razvoja turizma te je dana vlastita ocjena planiranja razvoja turizma u pojedinima.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 217/2013
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 338 Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Upravljanje gospodarstvom. Gospodarsko planiranje. Proizvodnja. Usluge. Cijene > 338.4 Proizvodnja i usluge prema gospodarskim sektorima > 338.48 Turistički promet s gospodarskog gledišta. Politika turističkog gospodarstva
3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 338 Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Upravljanje gospodarstvom. Gospodarsko planiranje. Proizvodnja. Usluge. Cijene > 338.4 Proizvodnja i usluge prema gospodarskim sektorima > 338.486 Razvoj, poticanje, promicanje turističkog gospodarstva
Odjeli: Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" > Turizam
Datum pohrane: 07 Jan 2014 07:58
Zadnja promjena: 07 Jan 2014 07:58
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/2976

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku