E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Revizija financijskih izvještaja u Republici Hrvatskoj - iskustva i perspektive

Pavlić, Iva (2013) Revizija financijskih izvještaja u Republici Hrvatskoj - iskustva i perspektive. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (365kB) | Zatraži kopiju

Sažetak

Učestalo se postavlja pitanje zašto uopće postoji potreba za revizijom. Međutim, ako poslovni subjekt želi funkcionirati i opstati na poslovnoj sceni, mora surađivati sa svojim poslovnim partnerima. Podrazumijeva se kako bi upravljačke strukture (ali ne samo one) trebale, znati čitati i razumjeti financijske izvještaje svojih i drugih poslovnih subjekata. Baš zbog toga treba postojati određeno uvjerenje prema kojem upravo ti financijski izvještaji prikazuju istinito i objektivno stanje određenog poslovnog subjekta, tj. poslovnog partnera. Za osiguravanje neophodne vjerodostojnosti tih financijskih izvještaja upravo služi revizija. Revizija kakvu danas poznajemo predstavlja proces neovisne provjere a pojavila se nakon razdvajanja funkcija vlasništva, upravljanja poslovnih aktivnosti. Cilj procesa revizije je pružiti jamstvo da su informacije o poslovanju prikazane realno i objektivno, odnosno da nisu prikazane realno i objektivno kada je to slučaj. U skladu s temom završnog rada postavljena je i hipoteza koja glasi: Revizija osigurava vjerodostojnost financijskih izvještaja, te je stoga važna za sva poduzeća kod kojih je funkcija vlasništva i upravljanja razdvojena. Nakon što su definirani problem i predmet te hipoteza istraživanja koji se međusobno isprepliću važno je definirati cilj rada. Cilj ovog završnog rada prikazati i objasniti važnost revizije kroz reviziju financijskih izvještaja na primjeru u Republici Hrvatskoj. Pri formuliranju i prezentiranju rezultata istraživanja u diplomskom radu koristit će se u odgovarajućim kombinacijama brojne znanstvene metode od kojih se navode one najznačajnije i najučestalije: metoda analize, metoda klasifikacije, metoda deskripcije, te metoda komparacije. U skladu s postavljenim ciljevima i zadacima rada, sadržaj rada je koncipiran na način da osim uvoda i zaključnih razmatranja, sadrži tri poglavlja. U nastavku se prikazuje obrazloženje strukture rada. Uvod je dio rada koji nas uvodi u cjelokupnu strukturu rada. U drugom poglavlju se naglašava Pojam i vrste revizije, kroz potpoglavlje definiranje revizije, vrste revizije, povijesni razvoj revizije, te načela i standarde revizije. U trećem poglavlju biti će riječ o Procesu revizije financijskih izvještaja kroz pod poglavlja Predrevizijske radnje, planiranje revizije, razmatranje sustava internih kontrola i provođenje testova kontrole, provođenje dokaznih testova i dovršavanje revizije. Proces revizije financijskih izvještaja poslovnog subjekta izuzetno je kompleksan i slojevit. Glavne faze revizija financijskih izvještaja su obavljanje predrevizijskih radnji, planiranje revizije razmatranje interne kontrole, obavljanje dokaznih testova, dovršavanje revizije i izdavanje izvještaja. U četvrtom poglavlju govori se o Reviziji financijskih izvještaja u Republici Hrvatskoj. Biti će riječ o zakonskoj regulativi revizije financijskih izvještaja te ostalim elementima bitnim za perspektivu razvoja revizije. Na kraju rada dan je zaključak koji predstavlja sintezu svih navedenih činjenica u radu.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 224/2013
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 657 Računovodstvo > 657.6 Službeno ispitivanje i verifikacija računa, konta. Revizija > 657.63 Ispitivanje, verifikacija, revizija poslovnih knjiga
Odjeli: Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" > Financijski management
Datum pohrane: 07 Jan 2014 07:57
Zadnja promjena: 07 Jan 2014 07:57
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/2984

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku