E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Država blagostanja

Kurtović, Ana (2013) Država blagostanja. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (824kB) | Zatraži kopiju

Sažetak

Proces globalizacije u posljednjih je nekoliko godina utjecao na mnogobrojne promjene. S aspekta države, globalizacija je utjecala na ovisnost među državama i produbljivanje već postojećih razlika u globalnom sustavu. Upravo su zbog toga razlike između najbogatijih i najsiromašnijih zemalja postale još vidljivije i istaknutije. Društvo je proživljavalo te iste promjene uzrokovane vanjskim i unutarnjim utjecajima kao što su ekonomske i socijalne krize, ratovi, nemiri između država te elementarne nepogode. S vremenom je takav stihijski razvoj postao sve veći problem, te se počelo težiti ka boljem i kvalitetnijem državnom uređenju. Mnogi pokušaji teoretičara i velikih svjetskih vođa pokazali su se neuspješnima jer se do danas nije uspjela stvoriti takozvana „savršena država“ po čijem bi se uzoru trebao razvijati ostatak svijeta. Ipak, najbliži oblik tome jest oblik države blagostanja, koja je do danas interpretirana na različite načine. Postoji li država blagostanja uopće, i koja bi to država bila, samo su neka od pitanja na koja će se pokušati dati odgovor kroz ovaj rad. Svrha je, dakle, rada ukazati na trenutno uređenje državnih sustava u nekim zemljama svijeta, na koji način je do njih došlo te jesu li ti sustavi zaista sustavi blagostanja. U prvom dijelu govori se o povijesti i nastanku države uopće, njenom razvoju, te najistaknutijim filozofima i povjesničarima koji su prvi iznijeli teorije uređenja i pojma države. Drugi dio odnosi se na nastanak države blagostanja u teorijskom smislu, njenu definiciju, konceptualizaciju i bitne elemente koji je sačinjavaju. Također, objašnjeni su postojeći sustavi blagostanja te njihove potencijalne prednosti i nedostaci. Civilno društvo kao jedan od bitnih segmenata za kvalitetan razvoj države blagostanja, također je dio ovog poglavlja. Treće poglavlje ukazuje na mogućnosti suradnje u zemljama blagostanja koje će zasigurno doprinijeti blagostanju svih građana jedne zemlje. Riječ je o suradnji formalnog i neformalnog, javnog i privatnog sektora koji, putem socijalne pomoći, donacija, volontiranja ili osnivanja fondova, daju svoje doprinose društvu, tj. iskazuju vlastitu odgovornost prema svojoj užoj ili široj zajednici. U četvrtom poglavlju prikazat će se stanje socijalnog napretka u Europskoj uniji kroz programe koje su osmislile njezine institucije s ciljem poboljšanja kvalitete života u zemljama EU, ali i šire. Na praktičnim primjerima nordijskih zemalja, u petom će poglavlju biti iznesena istraživanja koja su pokazala da neke zemlje u Europi zaista sve više teže ka savršenom uređenju jedne zemlje. Primjeri se odnose na situacije u Švedskoj i Finskoj, zemljama kojima bi ostatak Europe trebao težiti. Šesti dio obuhvaća stanje socijalnog razvoja u jednoj od najkontradiktornijih zemalja na svijetu, SAD – u. Upravo je sustav blagostanja u SAD – u, u posljednjih nekoliko godina, česta tema mnogih tekstova i rasprava na svjetskoj razini zbog velike neravnoteže između društvenih slojeva te upitne moralnosti zdravstvenog i socijalnog sustava. Na kraju rada, u sedmom poglavlju dan je osobni kritički osvrt na trenutno stanje socijalne politike u Republici Hrvatskoj. Mnogi problemi koje je ostavilo ratno stanje u Hrvatskoj, a još uvijek nisu riješeni, te hoće li ulazak u Europsku Uniju donijeti neke promjene unutar ovog područja, tema su ovog djela.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: Bušelić, Marija
Dodatne informacije: 239/2013
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 330 Ekonomija općenito > 330.3 Dinamika gospodarstva. Kretanje gospodarstva > 330.34 Gospodarski razvitak
3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 330 Ekonomija općenito > 330.5 Nacionalno vlasništvo. Nacionalna imovina. Društveni proizvod. Gospodarska bilanca. Procjena nacionalnog proizvoda
Odjeli: Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" > Turizam
Datum pohrane: 07 Jan 2014 07:53
Zadnja promjena: 21 May 2014 09:51
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/3033

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku