E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Društveno odgovorno poslovanje na primjeru poduzeća od javnog interesa

Tržok, Marija (2013) Društveno odgovorno poslovanje na primjeru poduzeća od javnog interesa. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Kompletni tekst nije dostupan u ovom repozitoriju. (Zatraži kopiju)

Sažetak

Danas se u svijetu događaju brojne promjene te se poduzeća kako privatna tako i javna susreću sa brojnim izazovima na tržištu roba i usluga. Stoga je potrebno konstantno pratiti promjene koje se događaju u neposrednoj okolini kroz istraživanje tržišta te vođenjem brige o svim stakeholderima odnosno dionicima. Svrha poslovanja svakog poduzeća je uspješno poslovanje koje omogućuje ostvarivanje dobiti tj. profita. Profitabilnost je jedan od temeljnih zahtjeva kojeg bi svaka Uprava poduzeća trebala imati pred sobom ali ne zanemarujući pritom niti načela društvene odgovornosti i održivog razvoja. Snažan globalni trend društvenoj odgovornosti stvara poslovne šanse koje se ne smiju zanemariti. Stoga hoće li ih i u kojoj mjeri poduzeće uspjeti iskoristiti, ovisi o razvoju implementacije znanja u stvaranju vrijednosti i o kreativnosti strategije u uravnoteženju potreba poduzeća i važnih interesno-utjecajnih skupina. Također kod razvoja koncepta društveno odgovornog poslovanja nužna je i uključenost javnog sektora, budući da ono svojom odgovornošću može biti poticaj za gospodarsko okruženje te osiguranje za razvoj društveno odgovornih tvrtki. Cilj rada je analizirati brojne prednosti koje proizlaze iz društveno odgovornog poslovanja, te implementacija koncepcije društveno odgovornog poslovanja u javnom sektoru posebice kod javnih poduzeća i u postupcima javne nabave. Rad se pored uvoda i zaključka, sastoji se od tri poglavlja. Prvo poglavlje definira sam pojam društveno odgovornog poslovanja, opći pristup DOP-u, njegova osnovna područja kao što su: ekonomska, zakonska, etička i filantropna odgovornost poduzeća. U navedenom poglavlju biti će riječi i o gledištima DOP-a te ključnim sudionicima za njihov razvoj. S druge strane, drugo poglavlje pobliže govori o društveno odgovornom poslovanju u Hrvatskoj, mehanizmima DOP-a te indeksu DOP-a kojeg provode HR PSOR-a i HGK. Treći poglavlje predstavlja DOP u javnom sektoru, objašnjena su obilježja javnog sektora, definira je javna nabava, ciljevi i faze procesa javne nabave, institucionalni i zakonodavni okvir javne nabave u Republici Hrvatskoj, navedene su i nepravilnosti koje se mogu pojaviti kod ovog postupka kao i mogućnosti sprječavanja nepravilnih radnji. U ovom poglavlju dotaknut ćemo se i društveno odgovorne javne nabave kao i DOP-a kod javnih poduzeća što je od izuzetnog značaja za gospodarski učinak i razvoj. Rad na kraju završava zaključkom, u kojem su iznesene najvažnije spoznaje do kojih se došlo pisanjem ovog rada.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: Golja, Tea
Dodatne informacije: 251/2013
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 330 Ekonomija općenito > 330.3 Dinamika gospodarstva. Kretanje gospodarstva > 330.341 Faktori gospodarskog razvitka
3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 334 Oblici organiziranja i suradnje u gospodarstvu > 334.724 Javna poduzeća. Poduzeća u javnom vlasništvu
Odjeli: Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" > Management i poduzetništvo
Datum pohrane: 05 Feb 2014 12:44
Zadnja promjena: 13 Jan 2016 10:32
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/3045

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku