E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Utjecaj migracijskih procesa na europsko tržište rada

Delević, Sara (2013) Utjecaj migracijskih procesa na europsko tržište rada. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (614kB) | Zatraži kopiju

Sažetak

Europa je kontinent odnosno područje na kojem se odvijaju stalna migracijska kretanja. Migracijska kretanja u posljednjih petnaestak godina obilježio je i veliki broj nezakonitih migracija koje imaju dva osnovna oblika, a to su krijumčarenje ljudi i trgovanje ljudima. Početkom 21.stoljeća, najveći rast zabilježila su migracijska kretanja osoba visoke stručnosti, koje govore strane jezike i imaju odgovarajuća znanja, što predstavlja "odljev mozgova" za države podrijetla. Europska unija promiče zakonite migracije kojima je cilj zadovoljavanje potreba tržišta rada sukladno demografskim promjenama u tim državama. U europske države slijeva se sve veći broj zakonitih i nezakonitih migranata, uglavnom iz nerazvijenih država koje bilježe veliki populacijski rast i veliki porast stope nezaposlenih. U Republici Hrvatskoj sve se više počinju osjećati trendovi koji postoje u zapadnoj Europi kao što su migracijska kretanja visokostručnih osoba, kvalificiranih radnika i poslovnih ljudi. Zemlja je nakon rata osiromašena, veliki je postotak nezaposlenosti i svakim danom nezaposlenost sve više raste, zbog čega se visokoobrazovani mladi ljudi odlučuju potražiti posao po svijetu. Svrha završnog rada jest prikazati što su migracije, zatim prikazati karakteristike tržišta rada u Europi, s posebnim osvrtom na hrvatsko tržište rada, te učinke migracija. Iz svrhe završnog rada definiran je i njegov cilj, a to je prikazati utjecaje migracija. Rad je strukturiran u 7 cjelina, od kojih se prvo te posljednje odnosi na uvod i zaključak. U idućem poglavlju biti će govora općenito o migracijama i vrstama istih, zatim će biti riječi o selektivnosti migranata prema demografskim i društveno–gospodarskim obilježjima, potom o odljevu mozgova kao jednom veoma važnom, ali zabrinjavajućem segmentu selektivnosti, te o determinantama migracija. U trećem poglavlju daje se kratki osvrt o općim obilježjima tržišta rada. U četvrtom poglavlju se objašnjava stanje na tržištu rada Europske unije, zatim uzroci velike nezaposlenosti, koje to zemlje imaju najveću stopu zaposlenosti, a koje najmanju stopu zaposlenosti. Potom se daje uvid u aktivne i pasivne politike na tržištu rada s posebnim osvrtom na primjenu i izdatke istih, te na kraju poglavlja biti će riječi o slobodi kretanja radnika te kretanju radne snage u Europi. Iduće poglavlje daje uvid u karakteristike hrvatskog gospodarstva, potom kako se kretala zaposlenost, odnosno nezaposlenost kroz 2011. te 2012. godinu, te posljednja dva potpoglavlja ovog poglavlja govore o aktivnim i pasivnim politikama zapošljavanja, te slobodi kretanja hrvatskih radnika. U šestom poglavlju detaljnije su objašnjeni učinci migracija.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: Bušelić, Marija
Dodatne informacije: 253/2013
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 331 Rad. Zaposlenost. Poslodavci, zaposleni. Ekonomika rada. Organizacija rada. > 331.5 Tržište rada. Zapošljavanje
3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 339 Trgovina. Međunarodni gospodarski odnosi. Svjetsko gospodarstvo > 339.9 Međunarodno gospodarstvo općenito. Međunarodni gospodarski odnosi. Globalno gospodarstvo > 339.922 Integracija kao oblik međunarodne i nadnacionalne gospodarske suradnje
Odjeli: Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" > Management i poduzetništvo
Datum pohrane: 05 Feb 2014 12:43
Zadnja promjena: 05 Feb 2014 12:43
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/3047

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku