E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Globalizacija i financijske institucije u Republici Hrvatskoj

Škare, Marinko and Božina , Lovre (2001) Globalizacija i financijske institucije u Republici Hrvatskoj. In: Ekonomska globalizacija i razvoj u malim zemljama Europe. Fakultet ekonomije i turizma "Dr.Mijo Mirković" Pula, Pula, pp. 279-290.

Kompletni tekst nije dostupan u ovom repozitoriju. (Zatraži kopiju)

Sažetak

Financijski a posebno monetarni sustav u Republici Hrvatskoj ima niz deformacija nastalih tijekom procesa privatizacije, a koje deformacije negativno djeluju na financijsko tržište i njegovu ulogu u financiranju gospodarstva, s jedne, te povezivanje s nerezidentima. Radi se o kapitalno neutemeljenima i kapitalno nepovezanim institucijama koje kao takve lako zapadaju u likvidnosne poteškoće, oslanjanjući se čvrsto na političke odluke u poslovnoj politici. Naravno da takve kakve danas jesu moraju proći temeljno restrukturiranje kako bi se mogle po svojim financijskim oblicima uključiti u globalne financijske tokove. Procesi globalizacije u pravom smislu predstavljaju pojam Smithove nevidljive ruke u kojem financijske institucije koje po svojoj strukturi nisu prilagođene tržišnim zakonima globalizacije predstavljaju neefikasne financijske posrednike i gubitak raspoloživih resursa za gospodarstvo. U Hrvatskoj, bilančno stanje financijskih insituticija ne odražava i stvarno stanje. Bilančno stanje monetarnog sustava u cjelini prikriveno je kroz procese zadržavanja nenaplativih kreditnih potraživanja u bilanci banaka putem odobravanja dodatnih kredita onim subjektima koji su i stvarni dužnici tih kreditnih potraživanja kako bi se stvorio privid da evidentirani krediti u bilanci banke ne ulaze u kategoriju sumnjivih i spornih potraživanja. Ukoliko je cilj Vlade naš monetarni sustav uključiti u globalizacijske tokove i povezati sa međunarodnim financijskim posrednicima Vlada, HNB i same banke trebaju naučiti biti samo još jedan igrač na globalnom financijskom tržištu a ne više regulatori i glavni igrači na tržištu. U toj spoznaji, financijske se institucije u Hrvatskoj moraju kroz procese bilančnog i upravljačkog restrukturiranja prilagoditi novim tržišnim zakonitostima koje donose globalizacijski procesi ukoliko žele zadržati aktivnu ulogu u nacionalnoj ekonomiji i proširiti se izvan granica nacionalnog monetarnog sustava.

[error in script]
Tip objekta: Dio knjige
Mentor: NIJE ODREĐENO
Ključni pojmovi: financijska globalizacija, međunarodna financijska tržišta, financijska regulativa, privatizacija, nelikvidnost, restrukturiranje banaka i monetarnog sustava
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 336 Financije. Uključujući: Javne financije. Bankarstvo. Novac
Odjeli: Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Datum pohrane: 05 Feb 2014 12:41
Zadnja promjena: 05 Feb 2014 12:41
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/3088

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku