E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Suvremene tendencije u logistici

Dolenec, Sanja (2009) Suvremene tendencije u logistici. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (327kB)

Sažetak

Već s početkom 20. stoljeća globalizacija postaje jedan od najvažnijih fenomena. Ujedno se sve više afirmira nova ekonomija koja oblikuje nove ekonomske zakonitosti i nove uvjete poslovanja. Oni su složeniji s obzirom na svakodnevne promjene u okruženju, a posebno s obzirom na napredak informatike i tehnologije. Menadžeri moraju poboljšavati konkurentnost u globalnom poslovnom okruženju sa svih aspekata poslovanja te stalno preispitivati i nadograđivati lanac vrijednosti. Dodajući tome i suvremene trendove kao što su internacionalizacija proizvodnje i trgovine, sve razvijenije prometne mreže i drugo, dakako da i logistika pod utjecajem ovih čimbenika sve više napušta tradicionalne modele poslovanja. Predmet istraživanja su suvremeni logistički modeli. Koji su i kakvi trendovi u logistici? Zašto bi neko poduzeće koristilo pojedini suvremeni model, tj. koje su koristi njegove primjene? Ovim radom se pokušava odgovoriti na postavljena pitanja, te je njegova svrha prikazati dominantne trendove u logistici posljednjih godina. Rad je strukturiran u 4 dijela. U prvom poglavlju ukratko se objašnjavaju osnovni logistički termini, naznačuju suvremeni logistički modeli te definiraju razlozi njihove pojave. Drugo poglavlje posvećeno je informacijskim tijekovima i s njima povezanim novim logističkim koncepcijama. Slijedi cjelina o utjecaju internetske tehnologije na logistički informacijski sustav poduzeća. Zanimljivo je istražiti i trendove u osvajanju suvremenih logističkih koncepata u hrvatskom gospodrastvu, stoga je zadnje poglavlje rada posvećeno upravo tome s posebnim osvrtom na poduzeće «Podravka» d.d. Prilikom izrade završnog rada korištene su sljedeće metode istraživanja: induktivna i deduktivna metoda, metoda analize i sinteze, metoda deskripcije, metoda klasifikacije, komparativna metoda te metoda kompilacije.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2009/144
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 65.01 Metode i metodologija. Teorija i praksa organizacije > 65.012.34 Logistika
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Marketinško upravljanje
Datum pohrane: 10 Nov 2011 10:47
Zadnja promjena: 10 Nov 2011 10:47
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/309

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku