E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Uloga sveučilišta u regionalnom razvoju

Škare, Marinko and Lacmanović, Sabina (2012) Uloga sveučilišta u regionalnom razvoju. In: Zbornik radova znanstvene konferencije "Ekonomsko obrazovanje u Republici Hrvatskoj - jučer, danas, sutra". Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, pp. 323-345. ISBN 978-953-6025-76-3

Kompletni tekst nije dostupan u ovom repozitoriju. (Zatraži kopiju)

Sažetak

U uvodnom dijelu rada pojašnjava se pojam ekonomskog razvoja na lokalnoj/regionalnoj razini te se pojmovno razlučuje koncept ekonomskog razvoja u odnosu na koncept ekonomskog rasta. U nastavku se analizom i sintezom dosadašnjih istraživanja pojašnjava važnost uloge visokog obrazovanja u ekonomskom razvoju te se daje pregled funkcija koje sveučilišta ostvaruju u suvremenom društvu. Prikazuje se i komentira skup ključnih pokazatelja veze između visokog obrazovanja i ekonomskog razvoja koji su danas u primjeni s posebnim osvrtom na doprinos visokog obrazovanja u kontekstu novih mjera napretka i blagostanja. Središnji dio rada posvećen je ulozi visokog obrazovanja u regionalnom razvoju. Od sveučilišta se očekuje da budu sposobna odgovarati na regionalne potrebe gospodarstva i društva u cjelini. Na primjeru visokog obrazovanja za znanstveno polje ekonomije analiziraju se mogući pokazatelji te se daju preporuke temeljem kojih visokoobrazovne institucije mogu značajnije doprinositi razvoju regije u kojoj djeluju. U analizi uloge ekonomskih visokoobrazovnih institucija poseban je naglasak dan na važnost onoga što se podučava na ekonomskim fakultetima. U kontekstu navedenog ukazuje se na važnost izučavanja i podučavanja ekonomskih teorija o ljudskoj prirodi te koncepata i prakse socio-ekonomskih trgovačkih društava i socio-ekonomskog managementa u suvremenim uvjetima poslovanja, što je potkrijepljeno i rezultatima istraživanja. U radu se također prikazuju rezultati jednokratnog istraživanja provedenog na regionalnom uzorku (gospodarstvenici Istarske županije) o postojećoj praksi povezivanja i komunikacije Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli sa gospodarstvenicima regije, percepcijama gospodarstvenika o vrijednosti visokog obrazovanja i ulogama visokoobrazovnih institucija te interesu regionalnih gospodarstvenika za sudjelovanje u javnim raspravama (susretima znanstvenika i gospodarstvenika). Temeljem rezultata istraživanja i komparacijom sa odabranim benchmark sveučilištima zaključno je dan skup preporuka za djelotvorniji doprinos sveučilišta regionalnom razvoju te se ukazuje na potrebu izrade i objavljivanja društvene bilance kojom bi sveučilišta pokazala kako žele i znaju odgovoriti na zahtjeve društva za dijalogom i transparentnošću. Ovaj je rad ujedno poziv sveučilištima da se posvete vrednovanju i mjerenju koristi koje društvo ima od visokog obrazovanja te mjerenju i praćenju doprinosa visokoobrazovnih institucija regionalnom razvoju u svrhu ostvarivanja napretka u odgovaranju na regionalne potrebe gospodarstva i društva.

[error in script]
Tip objekta: Dio knjige
Mentor: NIJE ODREĐENO
Ključni pojmovi: regionalni ekonomski razvoj, uloge sveučilišta, vrijednost visokog obrazovanja, pokazatelji utjecaja visokog obrazovanja na ekonomski razvoj, društvena bilanca
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 332 Regionalna ekonomika, teritorijalna ekonomika. Ekonomika korištenja zemljišta. Ekonomika stanovanja
3 Društvene znanosti > 37 Odgoj i obrazovanje > 378 Visoko obrazovanje. Sveučilišta. Akademije
Odjeli: Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Datum pohrane: 05 Feb 2014 12:41
Zadnja promjena: 05 Feb 2014 12:41
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/3091

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku