E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Uloga turizma u zaštićenim područjima

Jelenković, Elvin (2013) Uloga turizma u zaštićenim područjima. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (782kB) | Zatraži kopiju

Sažetak

Tema ovog završnog rada je uloga turizma u zaštićenim područjima. U mnogim su zemljama u razvoju zaštićeni dijelovi prirode, posebice nacionalni parkovi svojom atraktivnošću doveli su prve turiste, a s vremenom su postali osnovnim razlogom inozemnih turističkih dolazaka u te zemlje. Nacionalni parkovi privlače sve veći broj posjetitelja, te je boravak u prirodi postao jedan od glavnih motiva putovanja. U razvijenim zemljama, broj posjetitelja u nacionalnim parkovima raste po visokim godišnjim stopama. To se ne može reći i za Hrvatsku koja bilježi mali porast broja posjetitelja, a u određenim nacionalnim parkovima zabilježen je i pad posjećenosti. Teško je za povjerovati da hrvatski nacionalni parkovi ne mogu bolje s obzirom na ljepotu, brojnost i jedinstvenost prirodnih atrakcija. Svrha završnog rada je istraživanje uloge turizma u zaštićenim područjima, uočavanje pozitivnih i negativnih utjecaja koje turizam ima na zaštićena područja, te komparacija hrvatskog modela vođenja nacionalnih parkova sa uspješnim španjolskim modelom. Cilj završnog rada je uočavanje važnosti pravilnog vođenja nacionalnih parkova, poboljšanjem turističkih rezultata uz istovremeno poboljšanje očuvanja okoliša. S obzirom na svrhu i cilj završnog rada, temeljne radne hipoteze glase: turizam kroz odvijanje aktivnosti turističkog tržišta može imati pozitivne i negativne posljedice u zaštićenim područjima, turizam mora biti u službi zaštite prirode aktivno šireći njezinu ulogu, te popularizacija prirodnih vrijednosti kroz ispravno planiranje osigurava održivi turizam budućnosti. U znanstvenom istraživanju, formuliranju i prezentiranju ovog završnog rada korištene su u odgovarajućim kombinacijama brojne znanstvene metode, kao što su: metoda analize i sinteze, metoda dedukcije i indukcije, metoda komparacije, metoda deskripcije i metoda klasifikacije. Završni se rad sastoji od 10 dijelova. U uvodu je postavljen predmet istraživanja, definirani su svrha i cilj istraživanja i struktura rada. U drugom dijelu daje se uvid u svjetsku dinamiku i trendove suvremenog turizma koji su u mnogočemu drugačiji od klasičnog masovnog turizma. Posebno su predstavljeni trendovi na strani ponude, a posebno oni na strani potražnje. Treći dio je opširna prezentacija hrvatskog turizma u kojoj je obrađena struktura ponude, dinamika turističkih kretanja, prilagodba svjetskim trendovima, te prikaz nacionalnih parkova. U četvrtom dijelu, ponuđeno je objašnjenje metoda pomoću kojih bi turizam trebao utjecati i djelovati u zaštićenim područjima. U petom dijelu analizirane su metode planiranja razvoja turizma u osjetljivim područjima, provedeno je istraživanje nad održivim turizmom, kapacitetom nosivosti i nad odgovornošću destinacijskog menadžmenta.Šesti dio je prikaz pozitivnih i negativnih utjecaja turizma na zaštićena područja. Sedmi dio je fokusiran na upravljanje nacionalnim parkovima, usporedbu hrvatskog i španjolskog modela vođenja nacionalnih parkova, i usporedbu dva nacionalna parka od kojih je jedan hrvatski a drugi španjolski. Tu je provedena usporedba važnosti i posjećenosti nacionalnih parkova, kao i drugih pokazatelja u njima. U osmom dijelu objašnjena je važnost projekata vezanih za očuvanje prirode, te su navedeni najvažniji europski i međunarodni projekti koji su uspješno provedeni u Hrvatskoj, kao i oni koji su još u funkciji. U zakljuĉku su iznijete spoznaje do kojih se došlo obradom zadane teme.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: Gržinić, Jasmina
Dodatne informacije: 277/2013
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 338 Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Upravljanje gospodarstvom. Gospodarsko planiranje. Proizvodnja. Usluge. Cijene > 338.4 Proizvodnja i usluge prema gospodarskim sektorima > 338.48 Turistički promet s gospodarskog gledišta. Politika turističkog gospodarstva
3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 338 Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Upravljanje gospodarstvom. Gospodarsko planiranje. Proizvodnja. Usluge. Cijene > 338.4 Proizvodnja i usluge prema gospodarskim sektorima > 338.486 Razvoj, poticanje, promicanje turističkog gospodarstva
Odjeli: Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" > Turizam
Datum pohrane: 24 Feb 2014 12:49
Zadnja promjena: 24 Feb 2014 12:49
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/3133

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku