E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Politika zaštite okoliša s osvrtom na Coca-Cola HBC d.o.o.

Štajner, Neven (2009) Politika zaštite okoliša s osvrtom na Coca-Cola HBC d.o.o. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (567kB)

Sažetak

Tema ovog diplomskog rada je politika zaštite okoliša i održivog razvoja. U njegovom prvom dijelu obraditi će se teme poput održivog razvoja, važnosti zaštite okoliša i poštivanje zakonskih odredbi, budući da se svijetu i u Hrvatskoj sve više uočavaju problemi vezani uz zagađenje i uništavanje okoliša, koje je nemoguće rješiti bez jakog uporišta u zakonskim aktima i akcije državnih tijela. Cilj je rada prikazati i nastanak ekoloških udruga te njihov razvoj i djelovanje kroz povijest te dati paralelan prikaz zakonskih akata na području zaštite okoliša na prostoru EU. U drugom (praktičnom) dijelu rada bit će prikazano poslovanje Coca-Cola-e HBC d.o.o. i njezine aktivnosti koje doprinose zaštiti okoliša kako bi se ukazalo na rastuću važnost zaštite okoliša u poduzećima u RH. Na početku rada iznijeti su pojmovi i moguće definicije održivog razvoja, dimenzije održivog razvoja koje je potrebno znati kada se govori o održivom razvoju. Kao dio ovog poglavlja je i podpoglavlje u kojem su navedene i opisan rad najznačajnijih svijetskih i hrvatskih organizacija čija je temeljna djelatnost povezana s poticanjem održivog razvoja. Zatim, slijedi cjelina o zaštiti okoliša u kojoj su opisane tipovi politike okoliša, mjere koje država koristi u primjeni politike. Opisan je i nastanak ekoloških udruga na prostoru Hrvatske, tipologija udruga u svijetu i primjer sukoba kapitala sa interesima šire društvene zajednice vezanih za zaštitu okoliša. U trećem poglavlju, bit će obrađena tematika vezana uz institucije i tijela koja provode zadaće zaštite okoliša u RH, deklaraciju i nacionalnu strategiju, zatim pravo okoliša kao instrument realizacije politike okoliša. Također, bit će prikazana i dosadašnja postignuća te realizirani projekti i provedene reforme. Četvrto poglavlje koncentrirano je na politiku okoliša u EU, gdje se ukratko prikazuje razvoj politike u posljednjih petnaest godina, norme kojima se može pomoći svim vrstama organizacija u uspostavi i upravljanju sustavom okoliša, institucije te važniji datumi vezani uz zaštitu okoliša u EU. U petom poglavlju, prikazano je poslovanje i aktivnosti Coca-Cola HBC d.o.o. koje se odnose na poštivanje i provedbu zakonskih mjera s ciljem očuvanja okoliša. Prikazani su i rezultati projekata, vezanih za gospodarenje otpadom te projekti u koje je uključena kompanija, a koji pokazuju dobar primjer suživota gospodarskih subjekata i društvene zajednice. Na kraju ovog diplomskog rada slijedi zaključak u kojemu se izvode zaključci o mjestu i ulozi politike zaštite okoliša u Republici Hrvatskoj.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: Škare, Marinko
Dodatne informacije: 2009/138
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 330 Ekonomija općenito
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Marketinško upravljanje
Datum pohrane: 10 Nov 2011 10:47
Zadnja promjena: 16 May 2014 14:13
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/315

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku