E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Sigurnost kao činitelj motivacije suvremenih turista

Krbec, Denisa and Vitasović, Aljoša (2011) Sigurnost kao činitelj motivacije suvremenih turista. In: Turizam i sigurnost, Vodice.

Kompletni tekst nije dostupan u ovom repozitoriju. (Zatraži kopiju)

Sažetak

Suvremeni turizam zahtjeva interdisciplinarni znanstveni pristup, pri čemu je potrebno slijediti terminološku različitost termina turizma, odmora i rekreacije. Suvremeni turizam karakteriziran je vremenskom i prostornom dimenzijom, odnosno očitovan dužinom privremene mobilnosti u odnosu na prostor i i vrijeme, a uvjetovan potrebama. Razlike u motivima za uključivanjem u turističke tijekove nekad i danas postaju evidentne. Homo turisticus ima raznovrsne, brojne i nove potrebe, što utječe i na promjenu turističkih motiva i očekivanja. Takav razvoj ima svoje posljedice i na strukturu turističke potrošnje, koja je bitno izmjenjena. Sigurnost je potrebno promatrati kao višedimenzionalnu kategoriju. Empirijskim istraživanjima utvrđuje se da se razina zadovoljsta osobne sigurnosti turista za vrijeme boravka u Republici Hrvatskoj može označiti kao visoka ili vrlo visoka. Rezultati istraživanja u okviru projekta "Održivi turizam u Hrvatskoj: izrada akcijskog plana održivosti turizma Istre” pokazuju da je sigurnost važan egzogeni činitelj, temeljni kriterij odlučivanja o atraktivnosti turističke destinacije i da je percepcija (visoke) sigurnosti vrlo značajan izvor konkurentske prednosti destinacije i održivog razvoja turizma.

[error in script]
Tip objekta: Materijal konferencije ili radionice (Paper)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Ključni pojmovi: turistička motivacija, sigurnost, suvremeni turizam, odživost
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 338 Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Upravljanje gospodarstvom. Gospodarsko planiranje. Proizvodnja. Usluge. Cijene > 338.4 Proizvodnja i usluge prema gospodarskim sektorima > 338.48 Turistički promet s gospodarskog gledišta. Politika turističkog gospodarstva
Odjeli: Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Datum pohrane: 20 Feb 2014 07:06
Zadnja promjena: 20 Feb 2014 07:06
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/3172

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku