E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Studija područja Saladinka - Sveti Martin (Okvirne mogućnosti)

Šehanović, Jusuf and Bušelić, Marija and et, al. (2000) Studija područja Saladinka - Sveti Martin (Okvirne mogućnosti). Službeni glasnik grada Poreča br. 2/2000.

Kompletni tekst nije dostupan u ovom repozitoriju. (Zatraži kopiju)

Sažetak

Studiju područja Saladinka – Sv. Martin izradili su stručnjaci Instituta za poljoprivredu i turizam u Poreču sa suradnicima. Temelj za izradu Studije je potpisan ugovor između Grada Poreča i Udruge Sv. Martin s Institutom za poljoprivredu i turizam u Poreču. Tijekom izrade Studije njeni završeni dijelovi bili su prezentirani i usvajani od strane investitura, a po okončanju posla obavljena je i javna prezentacija (oglašena i u tisku), da bi na kraju integralni tekst prihvatilo i Gradsko vijeće Poreča na sjednici održanoj dana 27. travnja 2000. Zaključci studije: 1. Studija područja Saladinka – Sv. Martin daje okvirne mogućnosti razvoja te potrebne korake u izradi i realiziranju projekta. 2. Studija je ispunila jedan od osnovnih postavljenih ciljeva: daje prijedlog cjelogodišnjeg poslovanja na prostoru. 3. Studija predpostavlja, temeljem analize postojećeg stanja, procijenjenih resursa, afirmiranosti destinacije, razvijenosti infrastrukture i dr., da razvoj prostora Saladinka – Sv. Martin treba temeljiti na turističkoj i ugostiteljskoj djelatnosti kao osnovnim i njima komplementarnim djelatnostima. 4. Saladinski turizam i ugostiteljstvo, te komplementarne djelatnosti treba razvijati u skladu suvremenih kretanja u tim djelatnostima, vodeći računa o očuvanju i valorizaciji autohtonih osobitosti, opterećenosti prostora, prostornom rasporedu sadržaja, zapošljavanju lokalnog i njemu gravitirajućeg pučanstva, poštivanju visokih ekoloških standarda i sl. 5. Razvoj prostora Saladinka – Sv. Martin treba temeljiti na najvišim standardima i kategorijama usluga i roba (usluge smještaja, prehrane, zabave, razonode, sporta, animacije, te niza drugih programa). 6. Studija ukazuje na neophodnost preciznog reguliranja svih odnosa između sudionika u realiziranju cjelokupnog projekta: vlasnika zemljišta i objekata, Grada Poreča, te drugih subjekata. 7. Studija pretpostavlja da je mogući pristup realiziranju projekta u jednakovrijednosti jedinične površine zemljišta na cijelom prostoru područja Saladinka – Sv. Martin. 8. Nakon usvajanja Studije potrebno je pristupiti razradi predloženih rješanja. 9. Studija ukazuje na potrebu sustavnog pristupa u izradi neophodnih dokumenata, realiziranju usvojenih rješenja i upravljanju projektom u svim njegovim fazama.

[error in script]
Tip objekta: Drugo
Mentor: NIJE ODREĐENO
Ključni pojmovi: područje, prostor, okoliš
Teme: 5 Prirodne znanosti i matematika > 504 Znanost o okolišu. Environmentologija > 504.03 Društveni i društvenoekonomski aspekti utjecaja na okoliš. Socijalna ekologija
Odjeli: Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Datum pohrane: 20 Feb 2014 07:20
Zadnja promjena: 20 Feb 2014 07:20
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/3226

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku