E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Ispitivanje efikasnosti bolnica primjenom analize omeđivanja podataka

Rabar, Danijela (2009) Ispitivanje efikasnosti bolnica primjenom analize omeđivanja podataka. Magistarski rad thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Kompletni tekst nije dostupan u ovom repozitoriju. (Zatraži kopiju)

Sažetak

Analiza omeđivanja podataka (AOMP) je neparametarska metoda temeljena na linearnom programiranju, a koristi se za ocjenjivanje relativnih performansi usporedivih entiteta koji se nazivaju donositeljima odluke (DO). Ova metoda je otvorila mogućnosti primjene u slučajevima kada ostali pristupi ne daju zadovoljavajuće rezultate zbog kompleksne ili nepoznate prirode odnosa između višestrukih inputa i višestrukih outputa koji su često izraženi u međusobno neusporedivim mjernim jedinicama. Mjerenje performansi promatranih entiteta temelji se na empiričkim podacima o njihovim inputima i outputima. Cilj je ovoga rada primjena AOMP u mjerenju efikasnosti 23 opće bolnice u zdravstvenom sustavu Republike Hrvatske na temelju tri inputa i pet outputa. Napravljena je osnovna podjela na modele sa skupom proizvodnih mogućnosti konstantnog i varijabilnog prinosa. Unutar svake od ovih skupina predstavljeni su usmjereni modeli, a dana je i veza s modelom CCR, koji je izvorni model AOMP, te s modelom BCC. AOMP je kao efikasne identificirala bolnice koje čine efikasnu granicu i predstavljaju primjere dobrog poslovanja te kao neefikasne bolnice koje se nalaze ispod efikasne granice i treba ih analizirati kao kandidate za reorganizaciju. Efikasnost se mjeri na temelju udaljenosti točke koja predstavlja inpute i outpute promatrane bolnice od efikasne granice skupa proizvodnih mogućnosti. Predstavljena je klasifikacija i karakterizacija efikasnosti i neefikasnosti. Uvedena su i proširenja osnovnih modela AOMP, i to modeli s varijablama koje su izvan kontrole donositelja odluke, modeli s kategorijskim varijablama i modeli s ugradnjom ocjena ili znanja. Prikazana je i podjela na tehničku efikasnost i efikasnost po obujmu djelovanja, te je dana karakterizacija najproduktivnijeg obujma djelovanja.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Magistarski rad)
Mentor: Boljunčić, Valter
Ključni pojmovi: analiza omeđivanja podataka (AOMP), efikasnost, donositelj odluke (DO), zdravstvo, model CCR, model BCC, efikasna granica, prinos, referentni skup, optimalne težine, dopunske varijable, projekcija, obujam djelovanja
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 330 Ekonomija općenito > 330.4 Matematička ekonomija
Odjeli: Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Datum pohrane: 20 Feb 2014 07:30
Zadnja promjena: 20 Feb 2014 07:30
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/3269

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku