E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Ekonomska politika i makroekonomski management

Sharma, Soumitra K. and Tomić, Daniel (2012) Ekonomska politika i makroekonomski management. Priručnik. Mikrorad, Zagreb.

Kompletni tekst nije dostupan u ovom repozitoriju. (Zatraži kopiju)

Sažetak

Ekonomika je društvena znanost. Ona je onoliko precizna koliko je dobro shvaćamo, odnosno koliko razumijemo temeljne gospodarske procese, ekonomske zakonitosti, društvene institucije kao i ponašanje svih sudioniika u društveno-ekonomskom sustavu. Preduvjeti za uspješno funkcioniranje bilo kojeg nacionalnog gospodarstva jesu njegova materijalna snaga, visoko kvalificirana i kvalitetna radna snaga, stupanj razvijenosti tehnologije te uključenost u međunarodne tokove. Održivi gospodarski rast i podizanje životnog standarda ljudi osnovni su ciljevi svakog društva. Premda tu zadaću prvenstveno moraju realizirati gospodarski subjekati (tj. poduzeće), u moderno doba uloga države u toj funkciji svakako nije zanemariva. U realizaciji spomenutih ciljeva društva, države imaju zadatak koordiniranja svih čimbenika. Instrument te koordinacije je sustav ekonomskih polika. Ekonomsti sagledavaju sustav ekonomskih politika na različite načine. Dok ih neki vide kao skup raspoloživih mjera monetarne, fiskalne, dohodovno-nadnične i cjenovne politike, ostali ih shvaćaju kao kompleksan i sofisticiran proces ekonomskog ponašanja svih subjekata – od pojedinca do međunarodnih institucija. Očito je, u kontekstu takvog shvaćanja, vrlo težak i delikatan zadatak upravo održavanje ravnoteže na svim razinama funkcioniranja gospodarstva. Države s jedne strane imaju obvezu svojom aktivnom ulogom stvoriti prikladan ambijent za ostvarenje bržeg gospodarskog rasta, dok s druge strane istovremeno moraju održavati opću ravnotežu. U tom smislu, državne institucije raspolažu mnogim instrumentima koje se mogu upotrijebiti prema potrebi. Oportunost ili bolje rečeno umijeće upotrebe 'opće poznatih alata' možemo nazvati makroekonomskim managementom, odnosno makroekonomskim upravljanjem. Proučavajući osnovne relacije u ekonomici, autori ove knjige poimaju makroekonomsko upravljanje osnovnim zadatkom države. Svaka država svojim ekonomskim ciljevima teži ostvarenju visokih stopa rasta društvenog bruto proizvoda, održavanju razine pune zaposlenosti, stabilnosti cijena i uravnoteženosti platne bilance. U idealnoj situacije svi bi se ti ciljevi trebali ostvarivati simultano, što je rijetko slučaj. Stoga, nositelji ekonomskih politika nastoje politikom finog podešavanja kreirati gospodarske temelje i okvir za postizanje navedenih ciljeva. Konzistentnost makroekonomske politike u prepoznavanju potencijalnih momenata razvoja vode formiranju društvenih očekivanja koja definiraju promjene u ekonomskim varijablama, ali i u budućem smjeru ekonomske politike. To je zapravo sukus makoekonomskog upravljanja. Knjiga Ekonomska politika i makroekonomski management naš je skroman doprinos proučavanju mjera ekonomske politike. Prezentirajući svoje poglede na različite, mikro i makro, aspekte ekonomske politike, autori su napisali tekst koji je prvenstveno namijenjen znanstvenicima i studentima, međutim koji mogu koristiti i svi oni koje zanimaju opća ekonomska pitanja i problemi, odnosno način njihova rješavanja.

[error in script]
Tip objekta: Monografija (Priručnik)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Ključni pojmovi: ekonomska politika, makroekonomski management
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 330 Ekonomija općenito
3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 330 Ekonomija općenito > 330.1 Ekonomska znanost. Osnovni ekonomski pojmovi, teorija. Vrijednost. Kapital. Fondovi > 330.101.541 Makroekonomija
Odjeli: Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Datum pohrane: 20 Feb 2014 07:30
Zadnja promjena: 20 Feb 2014 07:30
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/3270

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku