E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Utjecaj prihodovnih uvjeta razmjene na gospodarsku aktivnost Republike Hrvatske

Tomić, Daniel (2012) Utjecaj prihodovnih uvjeta razmjene na gospodarsku aktivnost Republike Hrvatske. Doktorska disertacija thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Kompletni tekst nije dostupan u ovom repozitoriju. (Zatraži kopiju)

Sažetak

Nakon osamostaljenja, Hrvatska se veoma brzo razvija u otvoreno gospodarstvo liberalnog tipa u skladu s Washingtonskim koncezusom. Sve se to možda i prebrzo dogodilo, jer mlado hrvatsko gospodarstvo još nije bilo spremno na konkurentske pritiske tržišnog privređivanja. Posljedice takve nespremnosti očitovale su se u snažnom rastu uvoza i ne tako snažnom rastu izvoza, što je rezultiralo jakom vanjskotrgovinskom neravnotežom i povećanjem uvozne ovisnosti. Potrebno je naglasiti kako velik udio vanjskog sektora hrvatskom gospodarstvu stvara osnovu za promatranje utjecaja izvoznih i uvoznih cijena na hrvatsku razmjenu i potencijal rasta. U tom smislu ova disertacija predstavlja svojevrsnu nadopunu hrvatske literature u aspektu privrednog razvoja. Uvjeti razmjene kao odnos između izvoznih i uvoznih reflektiraju promjene u relativnim cijenama te kao takvi mogu imati značajan utjecaj na svako gospodarstvo. Ekonomisti naglašavaju postojanje potencijalno jakog utjecaja promjena u uvjetima razmjene na gospodarski rast, posebice u tranzicijskim zemljama. Problematika povezanosti između uvjeta razmjene, volatilnosti uvjeta razmjene i nacionalnog proizvoda vidljiva je u procesu globalizacije, kada svjetske izvozne/uvozne cijene konvergiraju/divegiraju te uzrokuju različite efekte na uvjete razmjene različitih gospodarstava. U pravilu, poboljšavanje u uvjetima razmjene vodi većim razinama investiranja, a time i značajnijem gospodarskom rastu. S druge strane, povećana volatilnost uvjeta razmjene rezultira suprotnim efektom. Osnovni cilj ove disertacije usmjeren je prema analizi utjecaja uvjeta razmjene i volatilnosti uvjeta razmjene na gospodarsku aktivnost Republike Hrvatske promatranjem vremenskih serija. Štoviše, ovaj rad indirektno evaluira i gospodarsku efikasnost kroz povezanost između otvorenosti gospodarstva, volatilnosti uvjeta razmjene i gospodarske aktivnosti. Rezultati istraživanja konzistentni su teoriji, sugerirajući pozitivnu (negativnu) vezu između uvjeta razmjene (volatilnosti uvjeta razmjene) i BDP-a per capita Republike Hrvatske. Nadalje, utvrdili smo kako snažni cjenovni šokovi (posebice u cijeni nafte) kroz povećanu volatilnost uvjeta razmjene mogu utjecati na hrvatski gospodarski potencijal. Uzimajući u obzir cjenovnu neelastičnost uvoza, to će vjerojatno voditi usporavanju rasta proizvodnje, odnosno smanjenom gospodarskog rastu. Kao indikator izvora problema, koncept uvjeta razmjene može pomoći kreatorima makroekonomskih politika u dizajniranju kvalitetnijih rješenja za hrvatsko gospodarstvo. Teorijska važnost poboljšavanja u uvjetima razmjene pojmovno uživa snažnu empirijsku podršku, čime stvara znanstvenu podlogu za daljnja istraživanja i potvrđivanja u okviru hrvatskog gospodarstva.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Doktorska disertacija)
Mentor: Šimurina, Jurica
Ključni pojmovi: uvjeti razmjene, prihodovni uvjeti razmjene, volatilnost uvjeta razmjene, proizvodna funkcija, kointegracijski pristup, uvjetni VECM, Hrvatska
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 330 Ekonomija općenito > 330.3 Dinamika gospodarstva. Kretanje gospodarstva > 330.341 Faktori gospodarskog razvitka
3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 330 Ekonomija općenito > 330.3 Dinamika gospodarstva. Kretanje gospodarstva > 330.35 Gospodarski rast
Odjeli: Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Datum pohrane: 20 Feb 2014 07:39
Zadnja promjena: 20 Feb 2014 07:39
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/3312

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku