E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Testiranje Okunovog zakona u hrvatskom gospodarstvu

Tomić, Daniel (2009) Testiranje Okunovog zakona u hrvatskom gospodarstvu. Magistarski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Kompletni tekst nije dostupan u ovom repozitoriju. (Zatraži kopiju)

Sažetak

Objavom djela ˝Potential GNP: its measurement and significance˝ (Okun, 1962) koncept Okunovog zakona postaje važan dio globalne makroekonomske problematike. Empirijski utvrđena povezanost nacionalnog outputa i nezaposlenosti koja se očituje kroz Okunov koeficijent pripada okvirima monoekonomije time što se smatra univerzalnom istinom koja vrijedi za sve zemlje i sve gospodarske uvjete. Iako okvirno polazi od keynesijanske istine, Okunov zakon prihvaćen je kao dio ortodoksne ekonomije i neo-klasične sinteze te, ponesen mainstream pozadinom, postaje jednim od najzanimljivih znanstvenih tematika 20. stoljeća. Magnituda važnosti ove problematike je neizmjerna i kao takva jest univerzalno aktualna. Primarni cilj ovog rada usmjeren je na procjenu Okunovog koeficijenta u hrvatskom gospodarstvu za razdoblje 1960-2005. Radi različitih povijesnih, ekonomskih, društvenih i strukturnih prilika očekuje se da će Okunov koeficijent za referentno razdoblje biti relativno nizak. Procjena Okunovog koeficijenta izvršena je pomoću modela Sogner i Stiassny-a (2002) koji u analizu uključuje tri varijable ; bruto domaći proizvod kao determinator utjecaja, odnosno nezavisnu varijablu, te radnu snagu i zaposlenost koje svojom direktnom međuovisnošću definiraju zavisnu varijablu nezaposlenosti. U procjeni se koristila regresijska analiza temeljena na Cochrane-Orcutt- ovoj metodi iterativnog procjenjivanja koja eliminira problem serijske koreliranosti, kao jednog od najvažnijih problema u analizi kvalitete modela. Procjenjeni Okunov parametar za promatrano razdoblje iznosio je -0, 13, što upućuje na skroman utjecaj BDP-a na promjenu nezaposlenosti u hrvatskom gospodarstvu. Niska vrijednost Okunovog koeficijenta za Hrvatsku direktno implicira probleme u strukturi nezaposlenosti, rigidnost tržišta rada, slabu dinamičnost nacionalnog outputa te slabiji reakcijski moment nezaposlenosti na promjene u proizvodnji. Okunov zakon pojmovno uživa emprijsku podršku i kao ˝rule of thumb˝ pravilo stvara znanstvenu, ali i aplikativnu podlogu za daljnja istraživanja i potvrđivanja u hrvatskom gospodarstvu.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Magistarski rad)
Mentor: Sharma, Soumitra K.
Ključni pojmovi: Okunov koeficijent, Okunov zakon, Cochrane-Orcutt metoda, nezaposlenost, agregatna proizvodnja, gospodarske implikacije, Hrvatska
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 330 Ekonomija općenito > 330.1 Ekonomska znanost. Osnovni ekonomski pojmovi, teorija. Vrijednost. Kapital. Fondovi
Odjeli: Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Datum pohrane: 20 Feb 2014 07:40
Zadnja promjena: 20 Feb 2014 07:40
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/3315

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku