E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Prikaz knjige: Ines Kersan-Škabić: Ekonomija Europske Unije, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković", Pula, 2012.

Tomić, Daniel (2012) Prikaz knjige: Ines Kersan-Škabić: Ekonomija Europske Unije, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković", Pula, 2012. Društvena istraživanja, Časopis za opća društvena pitanja, Zagreb.

Kompletni tekst nije dostupan u ovom repozitoriju. (Zatraži kopiju)

Sažetak

Politička "hegemonija" Europske unije (EU) na prostoru Europe, pa i šire nije samo odraz političkih, ekonomskih, društvenih, kulturnih i religijskih ideja o zajedništvu, koordinaciji te regulativi kompromisa između europskih naroda već u svojoj osnovnoj definiciju sugerira realistični koncept kooperativne suradnje koja vodi demokratske vlade prema ekspanziji međunarodnih veza u cilju zaštite vlastitog gospodarstva i građana od fluktuacija na svjetskom tržištu. Drugim riječima, EU nije temeljena na specifičnim interesima, manipulaciji i konfliktu, već na međuzavisnosti europskih zemalja u generiranju bolje sutrašnjice. Sam koncept EU kao jednog međunarodnog režima veoma je kompleksan u svojoj naravi time da je određen nekolicinom karakterističnih domena: načelima-normama- pravilima, supranacionalnim procedurama u odlučivanju, obvezujućim, ali ne nametnutim konvencijama te bilanciranju između kolektivnih koristi i troškova. Pojedinačna analiza navedenih komponenti mogla bi nas dovesti u iskušenje prema preispitivanju implicitne značajnosti i misije EU time da se selektivnim promatranjem stvara lažna dihtomija između pravila i sustava odlučivanja na jednoj strani te vrijednostima kojima se teži na drugoj strani. Iščekujući 01. srpanj 2013. kao mogući datum ulaska Republike Hrvatske u uniju europskih naroda, mnogi ponovno revaluiraju tu, za Hrvate novu pa opet i poznatu (kao dijela ex Jugoslavije) međuzavisnost koja može generirati kako dobre, tako i loše rezultate ; jer kao što se rast i prosperitet mogu prelijevati iz zemlje u zemlju, tako i prelivana inflacija te nezaposlenost može stvoriti ograničenja u stvaranju EU kao unije blagostanja (welfare union) zamjenjujući time koncept države blagostanja (welfare state). Sveučilišni udžbenik "Ekonomija Europske unije" nudi upravo jednu takvu revaluaciju osnovnih ideja i prinicipa djelovanja EU, istovremeno analizirajući ulogu Republike Hrvatske u samom procesu pristupa i ostvarivanju punopravnog članstva u toj važnoj regionalnoj, ali i globalnoj "ideji".

[error in script]
Tip objekta: Drugo
Mentor: NIJE ODREĐENO
Ključni pojmovi: ekonomija europske unije, globalizacija i regionalizam, politike EU, funkcioniranje EU
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 339 Trgovina. Međunarodni gospodarski odnosi. Svjetsko gospodarstvo > 339.9 Međunarodno gospodarstvo općenito. Međunarodni gospodarski odnosi. Globalno gospodarstvo > 339.923 Gospodarske unije. Gospodarske zajednice. Gospodarski blokovi
Odjeli: Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Datum pohrane: 20 Feb 2014 07:40
Zadnja promjena: 20 Feb 2014 07:40
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/3320

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku