E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Utjecaj financijske strukture i dividendne politike na tržišnu vrijednost poduzeća u Republici Hrvatskoj

Učkar, Dean (2006) Utjecaj financijske strukture i dividendne politike na tržišnu vrijednost poduzeća u Republici Hrvatskoj. Doktorska disertacija thesis, Sveučilište u Rijeci.

Kompletni tekst nije dostupan u ovom repozitoriju. (Zatraži kopiju)

Sažetak

Jedna od temeljnih funkcija financijskog upravljanja je odabir izvora financiranja poduzeća. Njihovom pravilnom kombinacijom moguće je postići veći prinos bez mijenjanja stupnja rizika. Razvijeno je više teorija u smislu objašnjenja utjecaja upravljanja financijskom strukturom i posljedica na vrednovanje poduzeća. U ovoj se disertaciji prikazuju koncepti pet različitih teorija s implikacijama svake na vrijednost poduzeća. Dividendna politika čini sastavni dio financijske politike poduzeća i kao takva je uvjetovana izvorima financiranja poduzeća. Disertacijom se utvrđuju ključni čimbenici određenja dividendne politike u sklopu šest obrađenih teorija. Prikazuju se i utjecaji na maksimalizaciju imovine dioničara po svakoj teoriji, kao i posebni aspekti dividendne politike. Provedbom regresijske analize na uzorku od dvadeset hrvatskih poduzeća u vremenskom razdoblju od 2000. do 2005. godine, formirana su dva modela. Modelom utjecaja varijabli financijske strukture na kretanje cijena dionica dokazana je eksplikativna moć Trade-off pristupa objašnjenju upravljanja financijskom strukturom poduzeća na tržištu kapitala u Republici Hrvatskoj. Istim modelom nisu nađeni dokazi za potvrdu tradicionalnog pristupa i Modigliani-Millerova pristupa irelevantnosti financijske strukture. Modelom kojim se testirao utjecaj dividendne politike na tržišnu vrijednost dionica potvrdili su se zaključci teorije irelevantnosti. Ostale testirane teorije (rezidualna teorija, "The bird-in-the-hand" ; teorija kao i teorija informacijskog učinka dividendi) nisu našle potvrdu za objašnjenje kretanja vrijednosti dionica na hrvatskom tržištu kapitala.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Doktorska disertacija)
Mentor: Božina, Lovre
Ključni pojmovi: financijska struktura, dividendna politika, zemlje u tranziciji, tržišta u nastajanju, vrednovanje poduzeća, cijena dionica
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 334 Oblici organiziranja i suradnje u gospodarstvu > 334.72 Poduzeća, tvrtke prema njihovu vlasniku, izvorima financiranja i opsegu aktivnosti
Odjeli: Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Datum pohrane: 20 Feb 2014 07:41
Zadnja promjena: 20 Feb 2014 07:41
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/3343

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku