E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Izloženost hrvatskih banaka rizicima

Učkar, Dean (2004) Izloženost hrvatskih banaka rizicima. Magistarski rad thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Kompletni tekst nije dostupan u ovom repozitoriju. (Zatraži kopiju)

Sažetak

Banke su nosioci dviju važnih funkcija u financijskom sustavu svake zemlje: funkcije transfera i funkcije transformacije. Ovime se, zapravo i dokazuje svrha njihova postojanja - one to čine najefikasnije. Pri obavljanju takvih poslova, banke su izložene brojnim rizicima koji proizlaze iz prirode njena poslovanja. Iako teoretske rasprave razlikuju mnoštvo vrsta rizika, praksa se ipak orijentira samo na nekoliko bitnih: kreditni rizik, rizik likvidnosti, rizik kamatnih stopa, valutni rizik, te operativne rizike. Razlog tome leži u nerazvijenom instrumentariju njihove procjene, mjerenja, praćenja i upravljanja. To u svakom slučaju ne znači da ti rizici u bankarstvu ne postoje i da se mogu zanemariti. Ovaj rad dotiče se većine takvih rizika, dok su prethodno nabrojani rizici obrađeni detaljno. Prvenstveno zbog opasnosti od sistemskog rizika, banke su pod posebnim regulatornim režimom. Tako se radom obrađuje zakonski okvir poslovanja banaka u Republici Hrvatskoj s aspekta dozvoljene rizičnosti. Veliku ulogu na međunarodnom planu po tom pitanju ima Banka za međunarodne namire iz Basela. Mnoštvo načela i smjernica donesenih od strane Odbora za bankovnu superviziju nastoji povećati svijest banaka o svojoj izloženosti pojedinim vrstama rizika. Kod svih tih načela može se uočiti nastojanje za sve većim prebacivanjem odgovornosti na same banke, na razvoj internih politika i procedura upravljanja rizicima. Pri tome se središnja banka sve više vidi u ulozi nadzora kvalitete i adekvatnosti tako razvijenih politika. Autor je ovim radom nastojao i kvantificirati izloženost hrvatskih banaka rizicima. U tu svrhu izračunat je niz pokazatelja koji mjere izloženost banaka pojedinoj vrsti rizika. Također je napravljana i komparacija po takvim pokazateljima za Republiku Hrvatsku i zemlje Europske unije. Opći je zaključak da je kreditni rizik u Republici Hrvatskoj puno izraženiji nego što to pokazuje prosjek europskih banaka. Međutim, likvidnost i profitabilnost hrvatskih banaka sa druge strane kompenziraju takvu situaciju. Ovakvo stanje stvari čini domaće banke izuzetnom investicijskom prilikom za strane banke koje ulaskom na hrvatsko tržište diversificiraju svoj vlasnički portfolio.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Magistarski rad)
Mentor: Leko, Vlado
Ključni pojmovi: bankovni sustav, bankovni rizici, bankovna regulativa, indikatori
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 336 Financije. Uključujući: Javne financije. Bankarstvo. Novac > 336.7 Novac. Monetarni sustav. Bankarstvo. Burze > 336.71 Banke. Bankarstvo
Odjeli: Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Datum pohrane: 20 Feb 2014 07:42
Zadnja promjena: 20 Feb 2014 07:42
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/3344

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku