E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Europska unija i odabir modela upravljanja kvalitetom hrvatskih turističkih destinacija

Šugar, Violeta (2008) Europska unija i odabir modela upravljanja kvalitetom hrvatskih turističkih destinacija. Doktorska disertacija thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Kompletni tekst nije dostupan u ovom repozitoriju. (Zatraži kopiju)

Sažetak

Turizam danas ne čine samo turistička industrija, odnosno turističko gospodarstvo na strani ponude i turisti na strani potražnje. Tehnološka i informacijska utrka od obiju strana zahtijeva integraciju, suradnju i partnerstvo. Turističke destinacije kao cjeline i poslovni sustavi, kvaliteta, upravljanje kvalitetom, integrirani pristup upravljanju kvalitetom, umrežavanje i partnerstvo, te stalno učenje ključni su pojmovi oko kojih je sazdana ova disertacija. Područje upravljanja kvalitetom turističkih destinacija u Hrvatskoj dosad nije dovoljno istraženo u znanstvenome ni u praktičnome smislu, odnosno relativno je malo znanstvenih radova koji se bave tom tematikom, a u praksi (još) nema rezultata korištenja suvremenih alata (metoda) poput benchmarkinga, integriranog upravljanja kvalitetom (Integrated Quality Management, IQM) ili uravnoteženoga sustava mjerenja rezultata (Balanced Score Card, BSC). Cilj je ove disertacije bio ukazati na stanje u hrvatskim turističkim destinacijama, na europsku praksu i trendove, na potrebu upravljanja turističkom destinacijom kao cjelovitim i kompleksnim poslovnim sustavom, sastavljanim od niza procesa u koje je uključeno mnogo različitih stakeholdera, te postaviti model upravljanja kvalitetom koji bi mogao pomoći hrvatskim turističkim destinacijama u brzoj pripremi za ravnopravno konkuriranje u EU i na globalnome tržištu. Nakon istraživanja provedenih u hrvatskim turističkim zajednicama i nekim europskim destinacijama, te analize rezultata, u kontekstu globalnih trendova na turističkome tržištu ponuđeni su modeli povezivanja i upravljanja kvalitetom u obliku destinacijskih upravljačkih mreža, s primjerima Pule i Istre, te definiran destinacijski model javno – privatnoga partnerstva. Predloženi modeli destinacijskoga umrežavanja i partnerstva temelje se na kvalitetnim i ažurnim informacijama, njihovu nesmetanome protoku, participaciji svih zainteresiranih, kako stakeholdera tako i lokalnoga stanovništva, suradnji javnog i privatnog sektora, konsenzusu oko vizije i razvojne strategije, te na stalnome učenju. Hrvatska bi, kao zemlja s ambicijom brzoga pridruživanja EU trebala iskoristiti tehnološka dostignuća, znanje i informacije, dostupnije no ikada, te multidisciplinarno utjecati na promjene u mnogim sektorima izravno ili neizravno vezanim uz turizam.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Doktorska disertacija)
Mentor: Sinković, Giorgio
Ključni pojmovi: kvaliteta, upravljanje turističkom destinacijom, integracija, partnerstvo, Europska unija
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 338 Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Upravljanje gospodarstvom. Gospodarsko planiranje. Proizvodnja. Usluge. Cijene > 338.4 Proizvodnja i usluge prema gospodarskim sektorima > 338.486 Razvoj, poticanje, promicanje turističkog gospodarstva
3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 339 Trgovina. Međunarodni gospodarski odnosi. Svjetsko gospodarstvo > 339.9 Međunarodno gospodarstvo općenito. Međunarodni gospodarski odnosi. Globalno gospodarstvo > 339.923 Gospodarske unije. Gospodarske zajednice. Gospodarski blokovi
Odjeli: Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Datum pohrane: 20 Feb 2014 07:43
Zadnja promjena: 20 Feb 2014 07:43
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/3350

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku