E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Sustav upravljanja kvalitetom turističke destinacije (case study - Pula)

Šugar, Violeta (2004) Sustav upravljanja kvalitetom turističke destinacije (case study - Pula). Magistarski rad thesis, Sveučilište u Rijeci.

Kompletni tekst nije dostupan u ovom repozitoriju. (Zatraži kopiju)

Sažetak

Suvremeni turistički proizvod čine atrakcije, od onih prirodnih do ljudskom rukom stvornih. Atrakcije su dio određene destinacije, mjesta, grada, regije, čak kontinenta. Destinacija je cjelina čijim je razvojem i atrakcijskom resursnom osnovom potrebno upravljati na kvalitetan način. Kvalitetno se upravljanje turističkom destinacijom temelji na sinergiji, odnosno suradnji svih zainteresiranih, u javnom i privatnom sektoru. Bez atrakcija nema turizma, odnosno turističke destinacije, bez upravljanja kvalitom, točnije kvalitetnim razvojem, turistička je destinacija prepuštena nasumičnoj, kaotičnoj izgradnji, maksimalnom iskorištavnju resursa, ukratko prijetnji da u budućnosti izgubi sve atribute atraktivnosti. Postoji li u javnom i privatnom sektoru Pule sinergija, zajednička vizija razvoja grada kao kvalitetne turističke destinacije? Sukus je to pitanja postavljenih u anketnome upitniku upućenome predstavnicima svih segmenata života grada Pule, gradske i županijske uprave, gospodarstva – od industrije i obrtništva do turizma, obrazovnih i kulturnih institucija, zdravstva, komunalnih i socijalnih službi, policije i pravosuđa, transporta i medija, te udruga građana. Odaslano je 150 upitnika, odgovorilo je 32% ispitanika. Relativno slab odaziv upućuje na zaključak o inertnosti većine građana Pule, kada je u pitanju osobni angažman u kreiranju vlastite budućnosti. Odgovori uglavnom potvrđuju hipotezu rada o nepostojanju sinergije i potrebi za zajedništvom, te o želji ispitanika da se Pula doista razvije u kvalitetnu turističku destinaciju s 4 zvjezdice. Također se većina slaže kako je jedini prihvatljiv put predložen u scenariju restrukturiranja i repozicioniranja, odnosno održiva razvoja. Sustav upravljanja kvalitetom Pule kao turističke destinacije, predložen u ovome radu, trebao bi se temeljiti na kvalitetnoj bazi podataka, dostupnoj umreženim korisnicima, odnosno svima zainteresiranima, podjednako u javnom i privatnom sektoru. Umreženi korisnici činili bi Destinacijsku upravljačku mrežu (DUM), odnosno dijamant konkurentnosti Pule, pilot-projekt čiji bi uspjeh mogao postati parametrom i standardom i za druge, slične destinacije. On-line informacije, od onih statističkih do onih vezanih uz turističku ponudu, proizvode i atrakcije destinacije, činile bi know-how Pule. Znanje, informacije i ljudski kapital temelj su upravljanja kvalitetom i okosnice dijamanta konkurentnosti pulske Destinacijske upravljačke mreže.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Magistarski rad)
Mentor: Avelini-Holjevac, Ivanka
Ključni pojmovi: upravljanje kvalitetom, turistička destinacija, sinergija, javni i privatni sektor, benchmarking, dijamant konkurentnosti
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 338 Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Upravljanje gospodarstvom. Gospodarsko planiranje. Proizvodnja. Usluge. Cijene > 338.4 Proizvodnja i usluge prema gospodarskim sektorima > 338.486 Razvoj, poticanje, promicanje turističkog gospodarstva
Odjeli: Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Datum pohrane: 20 Feb 2014 07:43
Zadnja promjena: 20 Feb 2014 07:43
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/3351

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku