E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Komparativne prednosti hrvatskog izvoza na tržištu Europske unije

Kersan-Škabić, Ines (1999) Komparativne prednosti hrvatskog izvoza na tržištu Europske unije. Poslovni savjetnik, 3. pp. 11-16. ISSN 1331-6834

Kompletni tekst nije dostupan u ovom repozitoriju. (Zatraži kopiju)

Sažetak

Ovaj rad nastavak je istraživanja komparativnih prednosti hrvatskog izvoza, a proizlazi iz činjenice što je Europska unija najznačajniji vanjskotrgovinski partner Hrvatske. Komparativne prednosti objašnjavaju strukturu međunarodne razmjene, izvoza i uvoza, pokazuju koje proizvode jedna zemlja proizvodi po relativno nižim troškovima (ima veću produktivnost) od ostalih zemalja. Budući da se analiza odnosi na izvoz, komparativne prendosti izvoza mogu se mjeriti na više načina: robna struktura izvoza, relativna pokrivenost uvoza izvozom (RPU), relativni vanjskotrgovinski saldo (RVS), relativna izvoza struktura (RIS) itd. U istraživanju će se koristiti prve tri metode: 1. robna struktura izvoza stavlja u odnos izvoz pojedine robne grupe s ukupnim izvozom ; 2. relativna pokrivenost uvoza izvozom dobiva se, usporedbom pokrivenosti uvoza s izvozom određene robne grupe s pokrivenošću ukupnog izvoza ukupnim izvozom zemlje i 3. relativni vanjskotrgovinski saldo dobiva se, kao odnos neto izvoza pojedine robne grupe i ukupne vanjskotrgovinske razmjene te robne grupe. Rangiranjem prema RPU od najveće prema najmanjoj vrijednosti dobivaju se proizvodi (skupine proizvoda) koji su nosioci komparativne prednosti jer imaju veću pokrivenost uvoza izvozom od ukupne pokrivenosti.

[error in script]
Tip objekta: Članak
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 1999/3
Ključni pojmovi: komparativne prednosti, robna struktura, pokrivenost
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 339 Trgovina. Međunarodni gospodarski odnosi. Svjetsko gospodarstvo > 339.7 Međunarodne financije > 339.727.2 Kapitalne transakcije. Međunarodni zajmovi. Tokovi kapitala
3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 339 Trgovina. Međunarodni gospodarski odnosi. Svjetsko gospodarstvo > 339.9 Međunarodno gospodarstvo općenito. Međunarodni gospodarski odnosi. Globalno gospodarstvo > 339.923 Gospodarske unije. Gospodarske zajednice. Gospodarski blokovi
Odjeli: Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Datum pohrane: 20 Feb 2014 07:52
Zadnja promjena: 20 Feb 2014 07:52
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/3408

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku