E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Utvrđivanje utjecaja intelektualnog kapitala na pokazatelje uspješnosti poslovanja kao razvojni čimbenik računovodstvenog obuhvata intelektualnog kapitala

Černe, Ksenija (2012) Utvrđivanje utjecaja intelektualnog kapitala na pokazatelje uspješnosti poslovanja kao razvojni čimbenik računovodstvenog obuhvata intelektualnog kapitala. In: Računovodstvena obzorja. HZRIF, Pula, pp. 83-157. ISBN 978-953-57214-0-6

Kompletni tekst nije dostupan u ovom repozitoriju. (Zatraži kopiju)

Sažetak

U suvremenim uvjetima društva i ekonomije znanja uloga i značaj intelektualnog kapitala kao jednog od glavnih utjecajnih čimbenika razvoja, uspjeha i konkurentnosti poslovnog subjekta, postaju sve naglašeniji. Očekuje se da u svakom poslovnom subjektu postoji određena razina intelektualnog kapitala, međutim postojeća praksa računovodstvenog praćenja i financijskog izvještavanja ne omogućuje njegovo priznavanje, vrednovanje i prezentiranje u financijskim izvještajima. Time ne samo da su managementu poslovnog subjekta uskraćene bitne informacije, već i oslanjanje isključivo na informacije iz financijskih izvještaja može navesti management na krivi odabir aktivnosti prilikom alokacije resursa poslovnog subjekta, donošenja odluka ili postavljanja dugoročnih ciljeva i utvrđivanja strategije. Međutim, nepostojanje preciznog i detaljnog obrasca utvrđivanja knjigovodstvene vrijednosti intelektualnog kapitala i njegovog računovodstvenog obuhvata ne umanjuje važnost napora u traženju načina i modela vrednovanja intelektualnog kapitala. Jedna od mogućih alternativa je razmatranje intelektualnog kapitala kroz smjer i značaj utjecaja njegovih komponenti na financijske i nefinancijske performanse poslovanja subjekta, pri čemu je neophodna podrška računovodstvene funkcije poslovnog subjekta. U okviru ovog poglavlja teorijski se razrađuje definicija intelektualnog kapitala, njegovo klasificiranje i komponente, definira se nematerijalna imovina te nedostaci u pogledu njenog računovodstvenog obuhvata, te se razgraničava pojam intelektualnog kapitala od računovodstvenog definiranja nematerijalne imovine. Središnji dio poglavlja predstavlja utvrđivanje utjecaja intelektualnog kapitala na financijske i nefinancijske performanse poslovnog subjekta kroz razvoj dva modela uz korištenje, te prijedlog izvještavanja o istome. Pri tom se vrijednost intelektualnog kapitala očituje kroz smjer i značaj njegovog utjecaja čime je stvoren temelj za buduća istraživanja koja će primjenom tehnika kauzalnosti i kapitalizacijom ishoda njihove primjene polučiti vrijednost intelektualnog kapitala bližu računovodstvenom poimanju vrijednosti.

[error in script]
Tip objekta: Dio knjige
Mentor: NIJE ODREĐENO
Ključni pojmovi: intelektualni kapital, računovodstvo, nematerijalna imovina, financijske i nefinancijske performanse
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 330 Ekonomija općenito > 330.1 Ekonomska znanost. Osnovni ekonomski pojmovi, teorija. Vrijednost. Kapital. Fondovi > 330.14 Kapital, Fondovi za materijalnu proizvodnju
6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 657 Računovodstvo
Odjeli: Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Datum pohrane: 20 Feb 2014 07:56
Zadnja promjena: 20 Feb 2014 07:56
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/3427

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku