E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Strateški računovodstveni sustav praćenja i proučavanja intelektualnog kapitala

Černe, Ksenija (2011) Strateški računovodstveni sustav praćenja i proučavanja intelektualnog kapitala. Doktorska disertacija thesis, Sveučilište u Rijeci.

Kompletni tekst nije dostupan u ovom repozitoriju. (Zatraži kopiju)

Sažetak

Prepoznata važnosti i uloga intelektualnog kapitala kao jednog od ključnih čimbenika razvoja, uspjeha i konkurentnosti poslovnih subjekata rezultirala je višestrukim interesom i razmatranjem intelektualnog kapitala s aspekta različitih znanstvenih disciplina, ali i nizom različitosti prilikom njegovog definiranja i klasificiranja. Slijedom toga neophodno je razmotriti njegovo definiranje i klasificiranje, kao i obrazložiti njegov položaj u odnosu na nematerijalnu imovinu u širem smislu, te u užem, računovodstvenom smislu. Postojeći računovodstveni sustav, praksa i regulativa trenutno ne nude načela niti standarde koji bi pomogli u razumijevanju, priznavanju, vrednovanju i objavljivanju intelektualnog kapitala, pa se postavlja pitanje udovoljava li takva praksa računovodstvenog praćenja i izvještavanja u potpunosti informacijskim potrebama. Iako su glede upravljanja intelektualnim kapitalom i njegovog izvještavanja ostvareni primjetni pomaci kroz razvoj značajnog broja individualnih modela kao i smjernica proizašlih iz nacionalnih i međunarodnih projekata, svega je nekoliko modela usmjereno na utvrđivanje utjecaja i doprinosa intelektualnog kapitala cjelokupnom poslovanju subjekta. Slijedom postojeće situacije i potrebe uključivanja računovodstvene profesije u problematiku intelektualnog kapitala provedeno je istraživanje na uzroku hrvatskih poslovnih subjekata. Primjenom metode glavnih komponenti te metode modeliranja strukturalnih jednadžbi izvedeno je i obrazloženo osam modela utjecaja intelektualnog kapitala na financijske i nefinancijske performanse poslovanja. Time je dokazana kontekstualna vrijednost intelektualnog kapitala koja se stvara upravo međudjelovanjem njegovih komponenti i njegovim utjecajem na performanse poslovanja. Utvrđeni sastavi komponenti intelektualnog kapitala te dokazani utjecaji intelektualnog kapitala na performanse poslovnog subjekta poslužili su kao osnova za prijedlog razvoja računovodstvenog informacijskog podsustava intelektualnog kapitala integriranog u cjelinu računovodstvenog informacijskog sustava poslovnog subjekta, ali i za prijedlog razvoja sustava indikatora intelektualnog kapitala. Navedeno je u konačnici omogućilo razvoj prijedloga sveobuhvatnog računovodstvenog sustava praćenja i proučavanja intelektualnog kapitala, te izradu prijedloga izvještaja o intelektualnom kapitalu kao internog dokumenta strateškog računovodstva, čime je ujedno naglašena važnost računovodstvene funkcije u uspješnom upravljanju intelektualnim kapitalom i poslovnim subjektom.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Doktorska disertacija)
Mentor: Mošnja-Škare, Lorena
Ključni pojmovi: strateško računovodstvo, računovodstveni informacijski sustav, intelektualni kapital
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 330 Ekonomija općenito > 330.1 Ekonomska znanost. Osnovni ekonomski pojmovi, teorija. Vrijednost. Kapital. Fondovi > 330.14 Kapital, Fondovi za materijalnu proizvodnju
6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 657 Računovodstvo > 657.4 Računi (konta). Računovodstveni sustavi. Računovodstvo troškova
Odjeli: Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Datum pohrane: 20 Feb 2014 07:56
Zadnja promjena: 20 Feb 2014 07:56
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/3429

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku