E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Zaštita mora i morskog okoliša fiskalnim instrumentima

Butković, Maja (2009) Zaštita mora i morskog okoliša fiskalnim instrumentima. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (1MB)

Sažetak

Jedna od temeljnih težnji i pokretačkih sila čovjeka je želja i potreba da stalno podiže razinu kvalitete života pojedinca, svake zajednice i ljudskog društva. Mora, ma koliko velika bila, imaju svoja ograničenja i određena su svojim veličinama, strukturom i sastavima. Naš svijet postoji u tim uvjetima ograničenja i sam je njima limitiran. Ljudi nastoje probiti ta ograničenja pa različitim svjesnim i nesvjesnim intervencijama u ekosustav dovode do raznih poremećaja, koji mogu doseći i globalne razmjere. Nerazumna eksploatacija prirodnih resursa, manjak sirovina i energenata, ugrožavanje prirodne raznolikosti i onečišćenje okoliša postali su stvarnost. Sve su veći troškovi sprječavanja, nadzora i smanjenja ekoloških šteta, te potrebe usuglašavanja gospodarskog razvoja s mogućnostima okoliša. Osnovna problematika u ovom diplomskom radu polazi od potrebe za identificiranjem mjera i instrumenata kojima država nastoji ublažiti i zaštiti more i morski okoliš od nerazumne eksploatacije i onečišćenja, s posebnim naglaskom na ekonomske instrumente i mjere. Svrha i cilj istraživanja: Svrha istraživanja je istaknuti važnost očuvanja i zaštite okoliša kao nužnog elementa opstanka i razvoja života na Zemlji. Osnovni je cilj ovog rada utvrdi koji instrumenti zaštite postoje u RH i njihovu stvarnu ulogu u zaštiti okoliša. Radi lakšeg savladavanja cilj je podijeljen u tri podcilja: Definiranje pojma zaštite okoliša i identifikacija izvora onečišćenja, Fiskalni instrumenti u zaštiti okoliša, Istražiti primjenu fiskalnih instrumenata na konkretnom primjeru (Commodore travel d.o.o.). Struktura rada: Uvažavajući podciljeve prilagođena je struktura rada pa je rad podijeljen u tri tematske cjeline. U prvom dijelu dana je definicija i predmet zaštite mora i morskog okoliša, osvrt na razvoj politike zaštite okoliša i izvore onečišćenja, načela zaštite, te identifikacija instrumenata zaštite. Drugi dio definira ekonomske instrumente u zaštiti okoliša, značaj instrumenata i podjelu, njihov izvor, te način financiranja zaštite okoliša u Hrvatskoj. Treća tematska cjelina prikazuje na konkretnom primjeru, Commodore Travel d.o.o. , primjenu fiskalnih instrumenata. Metode istraživanja : Tijekom istraživanja korišteni su primarni i sekundarni izvori podataka. Pri desk – istraživanju korištena je metoda analize i metoda sinteze. Metoda deskripcije dolazi do izražaja kod opisa pojedinih elemenata, a metoda kompilacije u preuzimanju definicija i podjela te parafraziranja stavova stručnih autora iz jednostavnih razloga – njihove stručnosti. Pri istraživanju na konkretnom primjeru korištena je metoda intervjua, te metoda promatranja i dedukcije.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: Krtalić, Sandra
Dodatne informacije: 2009/104
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 336 Financije. Uključujući: Javne financije. Bankarstvo. Novac > 336.2 Javni prihodi
5 Prirodne znanosti i matematika > 504 Znanost o okolišu. Environmentologija
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Financijski management
Datum pohrane: 10 Nov 2011 10:48
Zadnja promjena: 23 May 2014 08:20
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/346

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku