E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Proizvodni čimbenici seljačkog obiteljskog gospodarstva u Istarskoj županiji

Šehanović, Jusuf and Ilak, Peršurić and Anita, Silvana (1999) Proizvodni čimbenici seljačkog obiteljskog gospodarstva u Istarskoj županiji. In: Seljačka obiteljska gospodarstva, Zbornik radova - knjiga III - 1998/99. Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč, pp. 1-15. ISBN 953-97050-5-3

Kompletni tekst nije dostupan u ovom repozitoriju. (Zatraži kopiju)

Sažetak

Osnovni cilj članka je ukazivanje na proizvodne čimbenike seljačkih obiteljskih gospodarstava u Istarskoj županiji na pragu trećeg tisućljeća. Pod proizvodnim čimbenicima podrazumijevaju se zemljište, uloženi rad i kapital, te upravljanje ukupnim proizvodnim resursima. U radu se analiziraju kvantitativni pokazatelji o: veličini, rasparceliranosti, kakvoći i vlasništvu poljoprivrednog zemljišta ; radnoj snazi kućanstava i korištenju drugih izvora radne snage, te načinima korištenja i plaćanja iste ; uloženom vlastitom i kreditnom kapitalu. O upravljanju proizvodnim resursima obiteljskih gospodarstava rad daje kritički osvrt na provođenje upravljačkih funkcija planiranja, organiziranja, kadrovskog popunjavanja, vođenja te kontroliranja. Za izradu članka korišteni su podaci dobiveni temeljem provedene opsežne ankete na cijelom području Istarske županije. Dobiveni rezultati ukazuju da gospodarstva imaju viziju daljnje proizvodnje i mogućeg razvoja, ulažu vlastita i često za to traže kreditna sredstva. Poljoprivredno zemljište koje se koristi za proizvodnju uglavnom je u vlastitom posjedu, razdijeljeno na više parcela udaljenih od sjedišta kućanstva. Radnu snagu uglavnom formiraju iz vlastitog kućanstva, najčešće su to supružnici i djeca. Dodatni radnici su većinom rodbina i znanci, rijeđe plaćeni radnici, koji se angažiraju sezonski u vrijeme najintenzivnijih radova. Upravljačke odluke donosi kućedomaćin sa ili bez utjecaja članova kućanstva. Informira se putem televizije, radija, štampe, te preko udruga poljoprivrednika i poljoprivrednih sajmova. Uobičajeno se donose dvogodišnji planovi, a odnose se na racionalnu upotrebu proizvodnih čimbenika, uz tradicijski utjecaj na poljoprivrednu proizvodnju, te mogućnost prodaje i naplate proizvoda.

[error in script]
Tip objekta: Dio knjige
Mentor: NIJE ODREĐENO
Ključni pojmovi: obiteljsko gospodarstvo, Istra, proizvodni čimbenici
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 338 Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Upravljanje gospodarstvom. Gospodarsko planiranje. Proizvodnja. Usluge. Cijene > 338.4 Proizvodnja i usluge prema gospodarskim sektorima > 338.43 Poljoprivreda kao gospodarska grana. Ekonomika proizvodnje hrane
3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 338 Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Upravljanje gospodarstvom. Gospodarsko planiranje. Proizvodnja. Usluge. Cijene > 338.4 Proizvodnja i usluge prema gospodarskim sektorima > 338.486 Razvoj, poticanje, promicanje turističkog gospodarstva
Odjeli: Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Datum pohrane: 20 Feb 2014 08:14
Zadnja promjena: 20 Feb 2014 08:14
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/3507

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku