E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Primjena HSFI-a na primjeru plinare d.o.o. Pula

Jakša, Marina (2011) Primjena HSFI-a na primjeru plinare d.o.o. Pula. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (507kB)

Sažetak

Hrvatski standardi financijskog izvještavanja donešeni su 01.01.2008. godine, a Odbor ih je usvojio 28.20.2008. godine. Obveznici primjene su mala i srednja poduzeća. Hsfi su namijenjeni potrebama malih i srednjih poduzetnika koji su prevladavajući u hrvatskom gospodarstvu. Suvremeno gospodarstvo ne može se zamisliti bez malih i srednjih poduzeća jer oni čine znalajnu kariku u razvoju svake zemlje. U Hrvatskoj je veličina poduzeća regulirana Zakonom o računovodstvu ( posljednja izmjena 01.01.2008.godine). U podjeli poduzeća vlda uskleđenost sa Eu Direktivama, naime IASB – Međunarodni odbor za računovodstvene standarde definira mala i srednja poduzeća kao poduzeća koja nemaju javnu odgovornost i čija financijska izvješća se objavljuju za vanjske korisnike. Hsfi-e primjenjuje računovodstvena struka a donisi ih i u Narodnim Novinama objavljuje Odbor za Hsfi-e. Hsfi određuju sastavljanje, prezentiranje i objavljivanje financijskih izvještaja. Zbog usklađenosti sa MSFI-ima i sa Eu Direktivama, Hsfi se trebaju prilagođavati promjenama na globalnoj razini. Svrha Hsfi-a je propisati osnovu za financijske izvještaje, pomoći revizorima pri kreiranju mišljenja jesu li u skladu sa Hsfi-ima te pomoći korisnicima pri tumačenju financijskih izvještaja. Cilj Hsfi-a jest da financijski izvještaji pruže informacije o financijskom položaju, financijskoj uspješnosti i novčanim tokovima poduzetnika. Hsfi- ima 17. Najvažnije Direktive EU za područje računovodstva su IV. I VII. Direktiva. Računovodstveni sustav svake zemlje članice ali i onih koje to žele postati determiniran je uredbama, direktivama, odlukama, smjernicama, preporukama i mišljenjima koje donosi zakonodavstvo EU. Plinara d.o.o je društvo s ograničenom odgovornošću osnovano 16.06.1998.godine u Puli. Osnivači i vlasnici Društva jesu: Grad Pula (51% udjela) i INA-Industrija nafte d.d. Zagreb (49% udjela). Društvo je kod nadležnog suda registrirano za: • proizvodnju plina, distribuciju plinovitih goriva distribucijskom mrežom, • proizvodnju industrijskih peći i plamenika, • proizvodnju neelektričnih aparata za kućanstvo, • opskrbu parom i toplom vodom, • postavljanje instalacije za vodu, plin, grijanje, ventilaciju i hlađenje, • popravak električnih aparata za kućanstvo, uključujući i radio opremu, televizijsku opremu i ostalu video opremu, • kupnju i prodaju robe, • obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu. Odlukom o dopuni predmeta poslovanja i Odlukom o izmjeni društvenog ugovora od 09.11.2007. godine, predmet poslovanja Društva dopunjen je slijedećim djelatnostima: • opskrba plinom tarifnog kupca, • opskrba plinom povlaštenog kupca, • posredovanje na tržištu plina, • projektiranje, gradnja i stručni nadzor, • projektiranje, održavanje i ispitivanje plinskih montaža i servisne usluge svih vrsta kotlova za centralno i etažno Društvo spada u kategoriju srednjih poduzeća u kojem je računovodstvo kao zasebna U društvu se primjenjuju sljedeći standardi: HSFI 1, HSFI 3, HSFI 5, HSFI 6, HSFI 9, HSFI 10, HSFI 11, HSFI 12, HSFI 13, HSFI 14, HSFI 15 i HSFI 16 .Slijedeće standarde. Društvo uopće ne primjenjuje: HSFI 2, HSFI 4, HSFI 7, HSFI 8 i HSFI 17. Prva primjena HSFI-a provedena je kod izrade financijskih izvješća za 2008.godinu. Društvo je provelo nekoliko postupaka usklađivanja s HSFI-ima. Prva primjena protekla je bez posebnih teškoća, zahvaljujući radionicama i stručnoj literaturi. Unatoč pozitivnim iskustvima, i nadalje se provodi dodatno educiranje, te praćenje stručnih časopisa i priručnika, a sve u cilju kvalitetnog financijskog izvještavanja. Hrvatski standardi financijskog izvještavanja se sukladno postojećem normativnom okviru primjenjuju od početka 2008. godine. U tom razdoblju, od uvođenja do danas, uočene su odreñene prednosti kao i problemi. Prvo istraživanje provedeno je uz primjenu metode anketiranja od studenog do prosinca 2008. godine. Sastojalo se od pitanja zatvorenog tipa, o poduzećima i o praktičnoj primjeni HSFI-a. Za konkretnu primjenu HSFI-a vrlo je važno poznavanje sadržaja, tj. odredbi pojedinog standarda. Istraživanje je pokazalo da otprilike polovica ispitanika nije upoznata sa samim odredbama HSFI-a. Istraživanja su provedena samo u nekim aspektima primjene HSFI-a. Iako su u globalu povratna iskustva bila pozitivna, uvijek postoji prostor za dodatna poboljšanja. U tom smislu većina ispitanika naglasila je potrebu za izdavanjem vodiča za primjenu HSFI-a. Iako su iskustva pozitivna, naravno da postoje područja koja zahtijevaju detaljniju pozornost, kako samih korisnika, tako i onih koji tumače HSFI-e. Dosta toga je rečeno o HSFI-ima i njihovim nedostacima ali imaju jednu bitnu kvalitetu – objavljeni su i mogu se popravljati, a mala i srednja trgovačka društva imaju instrumentarij za voñenje poslovnih knjiga i sastavljanje financijskih izvještaja.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2011/120
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 657 Računovodstvo
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Financijski management
Datum pohrane: 17 Nov 2011 13:09
Zadnja promjena: 17 Nov 2011 13:09
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/351

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku