E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Razvoj znanstvenoistraživačkog rada

Horvat, Karolina (2011) Razvoj znanstvenoistraživačkog rada. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (557kB)

Sažetak

Tema ovog rada je „Razvoj znanstvenoistraživčkog rada“. Znanost kao takva, kao i znanstvenoistraživački rad, služi interesima cijelog društva, odnosno nacije, i njegovu napretku a koncipirana je za razvoj ljudskih potreba. Od početka svjesnih ljudskih postojanja, iz potrebe pukog preživljavanja ljudi stječu različita znanja, vjerovanja i vještina. Kasnije se javlja interes za prognoziranje budućih događaja, zatim za istraživanje prirode i njenih pojava i procesa traje i nastojanje da se utvrde procesi i metode traganja za znanjem. Cilj rada je ukazati na važnost razvoja, a ujedno i postojanja znanosti, znanstvenoistraživačkog rada i znanja kao važne niti vodilje u razvoju društva u užem smislu, te gospodarskog rasta i razvoja općenito. Uz uvod i zaključak, rad čini pet poglavlja. Prvo, odnosno drugo poglavlje, govori o značajkama znanosti općenito, o poimanju znanosti, njenim značajkama, vaţnosti znanosti u pogledu glavne društvene uloge, o ulozi znanosti u teoriji, kao proces stvaranja, istraživanja i poboljšavanja postojećih teorija, te o znanstvenom cilju i znanstvenoj metodi. Sljedeće poglavlje više se bazira na sam znanstvenoistraživački rad. Podrazumijeva definiranje, klasifikaciju te objašnjenje znanstvenoistraživačkog rada kao djelatnosti. U tom ujedno i najvažnijem poglavlju, cilj je prikazat povijesni razvoj znanosti i znanstvenoistraživačkog rada. Analiza je izvršena kroz najznačajnije razvojne etape u povijesti znanosti, od samih početaka, preko antike, srednjeg vijeka, renesanse, do novog vijeka te suvremene znanosti. Potom je istraživanje usmjereno na znanost u RH, a uklopljena je i usporedba Hrvatske s dređenim zemljama gdje je vidljivo kako Hrvatska kroz povijest, pa sve do današnjih dana nije dovoljno usmjerena na velik raskorak u razvoju znanosti te znanja. U posljednjem poglavlju ovog rada objašnjeno je ulaganje u znanstvenoistraživački rad, njegovo financiranje te se govori o Europskoj zakladi za znanost te Nacionalnom vijeću za znanost. Metodološki gledano, rad je razrađen pomoću metoda dokazivanje gdje se podrazumijeva induktivnost, deduktivnost, analiza te sinteza i zaključivanje. Zastupljena je i metoda deskripcije, odnosno postupak opisivanja bez znanstvenog tumačenja i objašnjavanja te statistička metoda. Metoda kompilacije vidljiva je iz istaknutih fusnota, dok se kod istraživanja i utvrđivanja osnovnih pojmova uočava komparacija, odnosno komparativna metoda.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: Bušelić, Marija
Dodatne informacije: 2011/126
Teme: 0 Općenito > 001.8 Metodologija. Analiza i sinteza
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Ekonomija
Datum pohrane: 18 Nov 2011 12:57
Zadnja promjena: 21 May 2014 09:17
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/357

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku