E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Uloga i značaj organizacije poslovne funkcije proizvodnje za uspješnost poslovanja proizvodnog poduzeća

Babić, Nikolina (2011) Uloga i značaj organizacije poslovne funkcije proizvodnje za uspješnost poslovanja proizvodnog poduzeća. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (851kB)

Sažetak

Predmet istraživanja u završnom radu je „Uloga i značaj organizacije poslovne funkcije proizvodnje za uspješnost poslovanja proizvodnog poduzeća". Ova tema naglašava važnost proizvodne funkcije u poduzeću. Iako se poduzeća sastoje od sedam poslovnih funkcija proizvodnju većina autora smatra najznačajnijom. Za obradu praktičnog primjera odabran je OPG „Vinarija Baćac“. Zahvaljujući navedenom primjeru uvidjet će se važnost i značaj koju proizvodnja ima za proizvodno poduzeće. Ovaj rad se sastoji od šest dijelova pri čemu je funkcija uža tematika rada razrañena od drugog do petog poglavlja. U drugom poglavlju definira se značenje organizacije, njezina uloga i ciljevi. Organizacija je jako značajna za pojedince ali i za poduzeća. Uz pomoć organizacije poduzeća mogu brzo, kvalitetno i uz male troškove ostvariti svoje ciljeve. Jako je važno da zaposlenici kolektivno sudjeluju u brojnim aktivnostima te na temelju znanja i prakse dolaze do ostvarenja brojnih zadataka. Treće poglavlje definira proizvodnu funkciju, koju je potrebno jako dobro organizirati da se proizvodnja odvija neometano te bez zastoja. Cijela organizacijska struktura se prilagođava potrebama proizvodnje. Ostale funkcije u poduzeću imaju zadatak da se proizvodni proces odvija nesmetano i da se postigne najbolji rezultat. Proizvodnju se može definirati kao svjesnu djelatnost koja se obavlja sa različitim sredstvima za rad, informacijama i sl. koje teže stvaranju brojnih dobara i usluga. Proizvodnja se mora organizirati na način da zadovolji ekonomičnost, rentabilnost i proizvodnost. U četvrtom poglavlju prezentiraju se temeljni podaci o odabranom OPG „Vinarija Baćac“ te njegov povijesni razvoj. OPG se nalazi na području Istarske županije, čija djelatnost obuhvaća prodaju vina restoranima, hotelima te kroz voñene vinske degustacije prodaja vina i u privatnoj sali. U petom poglavlju opisuje se organizacija poslovne funkcije proizvodnje na razmatranom primjeru. Obuhvaća cijeli proces proizvodnje vina, od početka gdje se priprema podrum i mehanizacija te sve do kraja odnosno flaširanja vina. Iz obrañene teme praktičnog primjera moći će se uočiti kako je proizvodnja vina složen proces te ga treba jako dobro isplanirati,do detalja. U protivnom i najmanja pogreška može značajno utjecati na kvalitetu gotovog proizvoda. Šesto poglavlje je završno poglavlje u kojem je izveden zaključak. Na kraju rada još se nalaze popis korištene literature, te popis slika i tablica. Metode istraživanja koje su korištene u ovom radu jesu analiza, sinteza, metoda apstrakcije induktivna te deduktivna metoda.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2011/128
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 65.01 Metode i metodologija. Teorija i praksa organizacije
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Marketinško upravljanje
Datum pohrane: 17 Nov 2011 13:09
Zadnja promjena: 17 Nov 2011 13:09
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/359

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku