E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Orijentacija na poslovne procese - izazov strateškom promišljanju ( Business Processes Orientation - A Chalenge for Strategic Thinking )

Gonan Božac, Marli and Paulišić, Morena (2012) Orijentacija na poslovne procese - izazov strateškom promišljanju ( Business Processes Orientation - A Chalenge for Strategic Thinking ). In: Financije i menadžment u globalnoj ekonomiji. Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjela za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo MIrković", pp. 115-133.

Kompletni tekst nije dostupan u ovom repozitoriju. (Zatraži kopiju)

Sažetak

Upravljati poduzećem podrazumijeva upravljanje njegovim poslovnim procesima. U svom radu Spany (2003.) poslovni proces opisuje kao skup aktivnosti kojim se kreira proizvod, usluga ili druga aktivnost. Problematika poslovnih procesa zauzimala je sve značajnije mjesto usporedo s porastom složenosti okruženja. Turbulentno okruženje uvelike utječe na promjenu poslovnih procesa, odnosno traže se novi načini efektivnijeg i efikasnijeg obavljanja poslova u organizaciji. Ova je problematika postala značajan dio strateških istraživanja mnogih teoretičara (Hannan, Freeman, 1984 ; Tushman, Romanelli, 1985 ; Levinthal, 1991 ; Henderson, 1993) koji su poput Bennera (2009., 474) tražili odgovor na pitanje: "Koje načine procesnog menadžmenta korporacije mogu koristiti kako bi kreirale vrijedne, teško imitirajuće veze i podudarnosti između samih procesa?". Bosilj Vukšić, Hernaus i Kovačić (2008.) tvrde da razvojem i korištenjem velikih, ali i neiskorištenih mogućnosti ovog područja kompanije nastoje stvoriti konkurentsku prednost. Prema Keen (1997.) procesi su izvor "specifičnosti kompanije", njezinih specifičnih kompetencija koje osiguravaju konkurentsku prednost. Prema Kraincu i Miočiću (2006, 26) poslovni procesi su okosnica modernih organizacijskih struktura i temeljni instrument za provođenje poslovnih strategija i propisa, a vrlo su često i osnovica za ostvarivanje konkurentskih prednosti kao što su fleksibilnost, brzina usluge i produktivnost. Nadalje, prema mišljenju autorica ovoga rada, značaj menadžmenta poslovnih procesa potrebno je istražiti u njihovom doprinosu održivim konkurentnim prednostima (sustainable competitive advantage, SCA), posebice ako se zastupa pristup da razvoj održivih konkurentskih prednosti leži u srži razvoja korporativne strategije

[error in script]
Tip objekta: Dio knjige
Mentor: NIJE ODREĐENO
Ključni pojmovi: Poslovni proces, menadžment, konkurentska prednost, organizacija, korporativna strategija ( Business process, management, competitive advantage, organization, corporate strategy )
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 65.01 Metode i metodologija. Teorija i praksa organizacije > 65.012.4 Menadžment. Uprava. Ravnateljstvo Tehnike i metode upravljanja
Odjeli: Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Datum pohrane: 24 Feb 2014 12:56
Zadnja promjena: 24 Feb 2014 12:56
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/3633

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku