E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Razvoj održivog turizma na primjeru općine Barban

Baćac, Elena (2011) Razvoj održivog turizma na primjeru općine Barban. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (1MB)

Sažetak

Cilj je prikazati mogućnost implementacije koncepta održivog razvoja turizma na području Općine Barban, kroz različite projekte te time ukazati na mogućnost implementacije održivog turizma na lokalnoj razini. Pri izradi rada u različitim su kombinacijama korištene sljedeće znanstvene metode: deduktivna metoda, metoda analize, deskripcije, povijesna metoda i empirijska metoda. Koncepcija održivog razvoja definirana je polazeći od činjenica zadovoljenja potreba sadašnjih generacija, očuvanja sociokulturnog identiteta, razvijanje visokokvalitetnog turističkog proizvoda te očuvanje resursa. Ciljevi održivog razvoja u turizmu proizlaze iz ciljeva opće održivosti. Često se pod definicijom održivosti smatra ravnoteža između htjeti i moći. Dionici implementacije održivog razvoja su: relevantna ministarstva, lokalne vlasti, pružatelji transporta, pružatelji usluga, neprofitne organizacije za zaštitu okoliša, organi za očuvanje baštine i turisti. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku Općina zauzima 91,15 km2 te ima 2.715 stanovnika prema popisu iz 2011. godine. Općina ima bogat krajolik florom i faunom, špiljama i nekoliko kilometara svoje obale, mnogobrojne arheološke lokalitete, tradiciju KUD-a i poznatu manifestaciju Trku na prstenac. Turistička zajednica Barbana zabilježila je brojku od 19.655 noćenja i nešto više od 2000 dolazaka u 2010. g. u 85 objekata. SWOT analiza Općine prikazuje prilike i prijetnje te snage i slabosti za tekuće razdoblje. Predloženi razvojni projekti su: festival održivog razvoja, zabavni sadržaji za najmlađe, projekt pješačkih staza, robinzonski turizam, lovni turizam, projekt „brajde, smrikva i ulike“, boškarin, udruga mladih i projekt oživljavanja legendi. Općina Barban ima daleko više izgleda za razvoj održivog turizma na korist lokalnog stanovništva. U suradnji sa stanovništvom i udrugama koje se bave održivošću i pomoći, može se postići društveno blagostanje, a dosljednom implementacijom strategija održivog razvoja osigurava se dugoročan rast pozitivnih efekata od turizma, koji na taj način jača svoju poziciju u gospodarskom rastu na lokalnoj i nacionalnoj razini.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: Afrić-Rakitovac, Kristina
Dodatne informacije: 2011/133
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 338 Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Upravljanje gospodarstvom. Gospodarsko planiranje. Proizvodnja. Usluge. Cijene > 338.4 Proizvodnja i usluge prema gospodarskim sektorima > 338.48 Turistički promet s gospodarskog gledišta. Politika turističkog gospodarstva
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Turizam
Datum pohrane: 17 Nov 2011 13:09
Zadnja promjena: 16 May 2014 15:50
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/365

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku