E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Modaliteti i specifičnosti poslovnog spajanja u “ Novoj banci d.d.”

Racan, Branimir (2011) Modaliteti i specifičnosti poslovnog spajanja u “ Novoj banci d.d.”. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (553kB)

Sažetak

U ovome završnom radu je pisano o utjecaju globalizacije na poslovna spajanja, zakonskoj regulativi pri poslovnim spajanjima, vrstama poslovnih kombinacija kod poslovnog spajanja, oblicima poslovnih spajanja, računovodstvenim metodama koje se koriste pri poslovnim spajanjima i konkretnom primjeru poslovnog spajnja. Sama definicja poslovnog spajanja glasi; Poslovno spajanje je povezivanje samostalnih poduzeća u jedan ekonomski subjekt kao rezultat objedinjavanja ili dobivanja kontrole jednog poduzeća nad neto imovinom i poslovanjem drugog poduzeća. Poduzeća u poslovna spajanja ulaze iz raznih motiva a najčešći motivi su zapravo potraga za ekonomijom opsega i obujma, proširivanje na strana trţišta, nova tehnologija. Poslovna spajanja u osamdesetim godinama su se događala najčešće između poduzeća koji posluju u različitoj branši, dok kasnije se poslovna spajanja posjavljuju zapravo između poduzeća koji su bili nekadašnji konkurenti jedan drugome, danas se poslovna spajanja najčešće pojavljuju kod poduzeća koje posluju u usluţnim djelatnostima. Zakonska regulativa koja prati poslovna spajanja u Republici Hrvatskoj je; MSFI 3 i HSFI 2. Značajana razlika između MSFI 3 i HSFI 2 je obuhvat, naime dok MSFI 3 obuhvaća samo poslovna spajanja koja rezultiraju kontrolom, HSFI 2 obuhvaća i pridruţena društva, zajednička ulaganja, te pripadajuće metode konsolidacije. Standard 2.28 HSFI obuhvaća sljedeće poslovne kombinacije koje se razlikuju ovisno o stupnju kontrole jednog poduzetnika nad drugim: (a) poslovne kombinacije u kojima jedan poduzetnik kontrolira drugog poduzetnika (b) poslovne kombinacije u kojima jedan poduzetnik ima značajan utjecaj na drugog poduzetnika. (c) poslovne kombinacije u kojima jedan poduzetnik zajedno s drugim poduzetnicima ima zajedničku kontrolu nad trećim poduzetnicima. U ovom završnom radu sam naveo i objasnio oblike poslovnog spajanja (pripajanje, preuzimanje, statutarna kosolidacija), kao i oblike poslovnog spajanja sa strateškog aspekta (vertikalno, horizontalno i konglomeratsko povezivanje). Računovodstvena metoda koja se koristi prilikom poslovnog spajanja je metoda kupnje. Metoda kupnje primjenjuje se za spajanja gdje se stjecanje jednog poduzeća vrši od strane drugog. U ovom zavšnom radu je objašnjen i goodwill (razlika između troška stjecanja društva kao cjeline i ukupne fer vrijednosti ustanovljive neto imovine), kao i način kako se postupa s pozitivnim i negativnim goodwillom. Peto poglavlje ovog završnog rada sadrţava primjer poslovnog spajanja Nove banke d.d. Gdje je došlo do poslovnog spajanja tri regionalne banke - Dalmatinske, Istarske, i Sisačke banke te pripajanja Dubrovačke banke u listopadu 2004. godine u Novu banku d.d. To je poslovno spajanje bilo jedno od najsloţenijih i najzahtjevnijih koji su se ikada odigrali na hrvatskom bankarskom trţištu, te je stvorena stabilna i profitabilna bankarska institucija. U primjeru poslovno spajanja Nove banke d.d. navedeni su motivi poslovnog spajanja kao i koristi koje je banaka postigla od poslovnog spajanja. Iz financijskih izvještaja se vidi da je Nova banka d.d. u godini kada je izvršeno poslovno spajanje poslovala s gubitkom, no već u idućoj 2003. godini se vidi iz računa dobiti i gubitka da je banka poslovala sa dobiti tako da se ovaj primjer poslovnog spajanja moţe okarakterizirati vrlo uspješnim.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2011/134
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 336 Financije. Uključujući: Javne financije. Bankarstvo. Novac > 336.7 Novac. Monetarni sustav. Bankarstvo. Burze
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Financijski management
Datum pohrane: 17 Nov 2011 13:07
Zadnja promjena: 17 Nov 2011 13:07
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/366

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku