E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Odlučivanje u kriznoj situaciji

Cukon, Andrej (2009) Odlučivanje u kriznoj situaciji. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (324kB)

Sažetak

Poslovanje 21. stoljeća odvija se u turbulentnoj i sloţenoj okolini, konkurencija je veća nego ikad, zahtjevi potrošača sve su veći, informacije se nisu nikada brţe prenosile, poduzeća se svakodnevno moraju prilagoĎavati novim izazovima koje im donosi poslovanje u modernom svijetu. Ukoliko poduzeće nije u mogućnosti odgovoriti na zahtjeve koje sa sobom nosi moderno poslovanje vjerojatno će nastupiti poteškoće, koje će se, ukoliko se ne uoče i saniraju pri samom nastanku, razviti u poslovnu krizu. Rad se sastoji od šest poglavlja. Nakon uvoda, u drugom poglavlju opisana je krizna situacija, s naglaskom na poslovnu krizu te su opisani izvori, uzroci i posljedice poslovne krize. Treće poglavlje posvećeno je odlučivanju. Definiran je pojam odlučivanja, čimbenici, način i proces odlučivanja. U četvrtom poglavlju govori se o odlučivanju u krizi koje obiljeţava povećani stres, centralizacija odlučivanja i intuitivni način odlučivanja. Predstavljen je i konceptualni model odlučivanja u kriznoj situaciji koji definira utjecaj pojedinih elemenata, poput znanja, iskustva ili emocija, na donosioca odluka. U petom poglavlju definiran je krizni menadţment i opisana su dva načina upravljanja, s obzirom na to upravlja li se krizom reaktivno ili upravljanje uključuje i preventivno djelovanje. TakoĎer u petom poglavlju govori se i o komunikaciji u kriznoj situaciji. Na kraju su dana zaključna razmišljanja te je navedena korištena literatura.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2009_192
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 658 Poslovni menadžment, upravljanje, administracija. Organizacija poslovanja
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Management i poduzetništvo
Datum pohrane: 18 Nov 2011 12:56
Zadnja promjena: 18 Nov 2011 12:56
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/368

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku