E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Usklađivanje prava investicijskh fondova Republike Hrvatske s pravom Europske unije ( Harmonisation of he Law on Investment Funds of the Republic of Croatia with the EU Law )

Maurović, Ljiljana (2001) Usklađivanje prava investicijskh fondova Republike Hrvatske s pravom Europske unije ( Harmonisation of he Law on Investment Funds of the Republic of Croatia with the EU Law ). Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu (2). pp. 401-425. ISSN 1333-8900

Kompletni tekst nije dostupan u ovom repozitoriju. (Zatraži kopiju)

Sažetak

Analiza osnivanja i djelovanja investicijskih fondova prema pravu EU i RRepublike Hrvatske zvršena je adi ocjene stunja njihov usklađenosti i utvrđivanje potrebe i opsega prilagodbe prava Hrvatske. Središnji dio analize jesu oblici i ranice ulaganja sredstava prikupljenih u fondu propisani smjernicom EU, prijedlogom izmjena Smjernice i Zakonom o investicijskim fondovima Republike Hvatske. Obvezni uvjeti za osnivanje društva za upravljanje fondovima, osim visine minimalnog temeljnog kapitala utvrđen u izmjenama, gotovo su istovjetno utvrđeni. Novi oblici ulaganja ustanovljeni izmjenama smjernice već su sadržani u Zakonu, ali bez ograničenja utvrđenih u izmjenama.Detaljna obada oblika ulaganja u izmjenama upućuju na potrebu njihova preuzimanja u Zakon. Autorica ističe da se radi uključivanja fondova u prekogranična ulaganja treba osigurati sukladnost zakonskih rješenja s pravom EU.Vrijeme primanja RH u lanstvo EU ne utječe na ocjenu potrebe prilagodbe prava investicijskih fondova RH s pravom EU, budući da je to usklađivanje uvjet za prekogranična ulaganja u fondove.Istaknuta je potreba usklađivanja Zakona u oblicima i ograničenjima ulaganja, a posebno je naglašena nužnost ograničenja ulaganja u depozite financijskih institucija, kako bi fondovi ostvaili svoju pravu prirodu. Potreba usklađenja prava investicijskih fondova Republike Hrvatske s pravom EU sukladna je izgradnji ukupnog pravnog sustava Hrvatske prema obilježjima prava EU.

[error in script]
Tip objekta: Članak
Mentor: NIJE ODREĐENO
Ključni pojmovi: investicijski fond, društvo za upravljanje fondovima, ovoreni fond, investicijsko društvo, prenosivi vrijednosni papiri, dionice, obveznice ( bonds, investment company, investment fund, management company, shares, transferable securities, unit trust )
Teme: 3 Društvene znanosti > 34 Pravo. Pravna znanost
Odjeli: Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Datum pohrane: 24 Feb 2014 12:57
Zadnja promjena: 24 Feb 2014 12:57
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/3689

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku