E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Turoperatori specijalisti za Hrvatsku

Hrženjak, Mateja (2009) Turoperatori specijalisti za Hrvatsku. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (425kB)

Sažetak

Tema koju obrađuje ovaj završni rad nosi naslov „Turoperatori specijalisti za Hrvatsku“. Cilj ovog završnog rada je obuhvatiti ulogu turoperatora na turističkom tržištu s posebnim naglaskom na hrvatske turoperatore specijaliste, zatim ih razložiti i prikazati. Kroz pojam turoperatora i uloge turoperatora na svjetskom turističkom tržištu, uvidjeti ćemo i funkciju hrvatskih turoperatora značajnih za razvoj na inozemnim tržištima, te doći do značajne uloge turoperatora specijalista za razvoj turizma u Hrvatskoj, što je dano u glavnoj hipotezi rada. Hipoteza: Hrvatski turoperatori specijalisti – pokretači širenja programa hrvatske turističke ponude na inozemnim tržištima. Turizam, kao skup odnosa i pojava koje proizlaze iz putovanja i boravka posjetitelja nekog mjesta, je danas najveća svjetska industrija. Uz gomilu tehničkih i tehnoloških promjena u svijetu mijenjalo se i čovječanstvo, što dovodi do razvoja turizma od turističkog posredovanja do omasovljenja organiziranih turističkih putovanja. Svjetska globalizacija doprinijela je brzom razvoju turističkih putovanja i okretanju putničkih agencija potrebama i željama turističkih putnika. Time je došlo do proširivanja sadržaja poslovanja putničkih agencija koje se počinju nazivati turističke agencije. Početak 60-tih godina obilježen je masovnim turističkim prometom čije promjene su teško pratile tradicionalne turističke agencije što je utjecalo na procese stvaranja i izvršenja turističkih aranžmana, pa je to dovelo do formiranja turoperatora. Turoperator kao organizator putovanja obavlja posredničke poslove prodajući na svjetskom turističkom tržištu organizirana turistička putovanja, te u proteklih četrdesetak godina kao gospodarski subjekt uvelike utječe na razvoj međunarodnog turizam. U Europi su turoperatori djelovali na turistički razvoj mediteranskih i drugih destinacija, kao što su Španjolska, Grčka, Turska, Portugal, pa i Hrvatska. Hrvatska kao priznata turistička zemlja cijeni ulogu turoperatora čime postiže konkurentsku ulogu na turističkom tržištu. Smatram da bi se Hrvatska posebno trebala usmjeriti prema turoperatorima specijalistima zbog veće promocije na tržištu. Pri obradi ove tematike korištene su metoda indukcije, analize i sinteze, deskripcije i kompilacije, te definicije i klasifikacije. Završni rad podijeljen je u osam dijelova. U prvom, uvodnom dijelu objašnjen je razvoj turizam koji je doveo do formiranja turoperatora, te su dane hipoteze na kojima se temelji rad. Navedeni je cilj istraživanja i metode koje su korištene pri izradi rada. U drugom dijelu pod nazivom „Pojam „turoperator““ definiran je turoperator, objašnjene su razlike detaljista i grosista u poslovanju, uloga i razvojne faze turoperatora. Treći dio nosi naslov „Uloga turoperatora u svjetskom turističkom prometu“, gdje je navedena organizacijska struktura vodećih europskih turoperatora. Četvrti dio s naslovom „Organizacijska struktura hrvatskih turoperatora“ opisuje funkcije i značenje turoperatora za turizam u Hrvatskoj, te organizacijsku strukturu. U petom dijelu, naslova „Turoperatori – specijalisti za Hrvatsku“ pokazuje turoperatore specijaliste za područje Hrvatske. Šesti dio pod nazivom „Tendencija razvoja turoperatora na svjetskom turističkom tržištu“ opisuje utjecaj turoperatora na turistička kretanja, daje osvrt na članak Hoće li generalisti potisnuti specijaliste s tržišta, te kakva je pozicija Hrvatske u budućnosti. U sedmom dijelu s naslovom „Stanje turoperatora specijalista na europskom turističkom tržištu“ ukratko je opisano sudjelovanje na predavanju za projekt EkoPartner i gostujuće predavanje Nauta Kustersa iz Nizozemske, te preporuke za budućnost. Osmi dio je Zaključak koji predstavlja sintezu rada i ističe ono najznačajnije. Nakon zaključka slijedi popis literature koja je korištena pri izradi ovog završnog rada, te popis grafičkih prikaza, tablica i slika.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2009_191
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 338 Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Upravljanje gospodarstvom. Gospodarsko planiranje. Proizvodnja. Usluge. Cijene > 338.4 Proizvodnja i usluge prema gospodarskim sektorima > 338.48 Turistički promet s gospodarskog gledišta. Politika turističkog gospodarstva
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Ekonomija
Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Turizam
Datum pohrane: 18 Nov 2011 12:57
Zadnja promjena: 18 Nov 2011 12:57
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/369

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku