E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Obilježja arbitražnog rješavanja sporova iz bankarskih garancija u međunarodnim poslovnim odnosima ( Arbitral Settlement of Disputes Connected with Bank Guarantees )

Maurović, Ljiljana (1999) Obilježja arbitražnog rješavanja sporova iz bankarskih garancija u međunarodnim poslovnim odnosima ( Arbitral Settlement of Disputes Connected with Bank Guarantees ). Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu (1-2). pp. 191-210.

Kompletni tekst nije dostupan u ovom repozitoriju. (Zatraži kopiju)

Sažetak

Analiziraju se odredbe Jedinstvenih pravila za bankarske garancije Međunarodne trgovačke komore u Parizu o mjerodavnom pravu za rješavanje sporova iz bankarskih garancija.Pavna priroda bveze iz bankarske garancije trebala bi opredijeliti mjerodavan organ za rješavanje sporova.Ističe se da razvoj Jedinstvenih pravila MTK ne potvrđuje ovakav zaključak, s obzirom na to da se kreće od nadležnosti arbiraže prema sudskoj.Obilježja arbitražnog rješavanja sporova upućivala bi na obrnut razvoj, od sudske prema arbitražnoj nadležnosti.Jedinstvena pravila za bankarske garancije "na zahtjev" korak su nazad u odnosu na ranija pravila o ugovornim garancijama, s obzirom na to da ne daju prednost rješavanju sporova putem arbitraže.Osiguranje izvršenja arbitražne odluke bankarskom garancijom obrađeno je kao neuobičajen način korištenja ovog instumenta osiguranja.Obrađena dostupna arbitražna praksa pokazuje njezinu ujednačenost.Ocjenjuje se da će razvoj trgovačkih odnosa, integrativni procesi i brzina u prijenosu informacija utjecati na čire prihvaćanje arbiražnog rješavanja sporova i kada oni nastaju povodom bankarskih garancija.

[error in script]
Tip objekta: Članak
Mentor: NIJE ODREĐENO
Ključni pojmovi: bankarske garancije "na zahtjev", korisnik, nalogodavatelj, banka garant, Jedinstvena pravila za garancije "na zahtjev", Konvencija UN, arbitražna klauzula, MTK arbitraža, uvjetna garancija. ( bank guarantee "on demand", beneficiary, principal, bank garant, Uniform Rules for "on deman" guarantees, UN Convention, arbitration clause, ICC arbitration, conditional guarantee. )
Teme: 3 Društvene znanosti > 34 Pravo. Pravna znanost
Odjeli: Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Datum pohrane: 24 Feb 2014 12:57
Zadnja promjena: 24 Feb 2014 12:57
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/3691

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku