E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Standby Letter of Credit - bankarska garancija u formi dokumentarnog akreditiva - nova pravila ( Standby Letter of Credit-Bank Guarantee in the Form of Letter of Credit- New Rules )

Maurović, Ljiljana (1999) Standby Letter of Credit - bankarska garancija u formi dokumentarnog akreditiva - nova pravila ( Standby Letter of Credit-Bank Guarantee in the Form of Letter of Credit- New Rules ). Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (2). pp. 641-661. ISSN 1330-349X

Kompletni tekst nije dostupan u ovom repozitoriju. (Zatraži kopiju)

Sažetak

Standby dokumentarni akreditiv kao instrument osiguranja izvršenja ugovornih obveza, nastao u poslovnoj praksi USA, sve je prisutniji u međunarodnim poslovnim odnosima.Okolnosti nastanka ovog instrumenta, kao supstituta za bankarsk garanciju na zahtjev, predočavaju se radi usporedbe sa samostalnom bankarskom garancijom.U radu analizirana obilježja sudske prakse ovog instrumenta, posebno zloupotrebe prava, ptvrđuju potrebu kodifikacije. ICC nije standby uključila u primjenu Jedinstvenih pravila za samostalne garancije 1991., iako se radi o jednakim instrumentima. Najvjerojatnije temeljem veze u imenu ovog instrumenta ICC ga je uključila u Jedinstvena pravila za dokumentarne akreditive, Revizija 1993. Interesi međunarodne poslovne prakse za objedinjenim pravilima standby L/C djelomice su zadovoljeni usvajanjem International Standby Practice ISP98. s početkom primjene 1.1.1999.Ova detaljno razrađena pravila utvrđuju pavnu prirodu obveze iz standby L/C, položaj subjekata, izdavanje, naplatu, prijenos prava, rokove.Istaknuti su razlozi za očekivanja da međunarodna poslovna zajednica prihvati ova pravila, tehnički izrađena tako da se jednostavno neposredno primjene.Najznačajnije je očekivanje da se obzirom na preciznost određenja ISP98 njihovom primjenom umanje zloupotrebe prava u podnošenju zahtjeva za isplatu.Ocjenjuje se da će ISP98 kao postupovno pravilo ostati u primjeni i nakon pristupanja država članica OUN Konvenciji UN o samostalnim garancijama i standby L/C kao jedinstvenoj regulativi ova dva instrumenta osiguranja.

[error in script]
Tip objekta: Članak
Mentor: NIJE ODREĐENO
Ključni pojmovi: standby L/C, bankarska garancija, ISP98, zahtjev, stroga usklađenost bitna usklađenost, zloupotreba. ( standby L/C, bank guarantee, ISP98, demand, strict compliance, substantial compliance, fraud. )
Teme: 3 Društvene znanosti > 34 Pravo. Pravna znanost
Odjeli: Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Datum pohrane: 24 Feb 2014 12:57
Zadnja promjena: 24 Feb 2014 12:57
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/3692

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku