E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

E-prospekt-pravo vrijednosnih papira Europske Unije i Zakon o tržištu vrijednosnih papira Republike Hvatske ( E-prospectus-the EU Securities Law and Croatian Legislation )

Maurović, Ljiljana (2003) E-prospekt-pravo vrijednosnih papira Europske Unije i Zakon o tržištu vrijednosnih papira Republike Hvatske ( E-prospectus-the EU Securities Law and Croatian Legislation ). Hrvatska pravna revija (2). pp. 49-57. ISSN 1332-8670

Kompletni tekst nije dostupan u ovom repozitoriju. (Zatraži kopiju)

Sažetak

U radu autorica analizira propise koji uređuju prospekt o izdavanju vrijednosnih papira javnom ponudom i njihovo uvrštavanje na organizirana tržišta u okviru EU i uspoređuje ih s regulativom u Republici Hrvatskoj.Cilj analize je utvrđivanje razine usklađenosti Zakona o tržištu vrijednosnih papira RH s dopunjenim prijedlogom smjernice EU o prospektu kod izdavanja vrijednosnih papira i uvrštenju na trgovanje na organizirana tržišta.Središnji dio rada je analiza sadržaja, postupka izdavanja, odobravanja i objave prospekta kao obveznog dokumenta.Usporedba je pokazala da je u odnosu na obvezni sadržaj prospekta, nezavisno od različitih tehnika njegovog strukturiranja, u promatranim dokumentima on gotovo istovjetan.Autorica posebno ističe nedostatak u ZTVP što kod objave prospekta nije ravnopravno uključena objava na web stranici izdavatelja odnosno njegovog financijskog posrednika.Pored nužnosti da se u ZTVP uključi elektronička objava prospekta kao oblik ispunjavanja obveze izdavatelja, autorica je istakla i položaj Komisije za vrijednosne papire RH, koji se mora prilagoditi uključivanju elektroničkog medija.Radi povećanja obujma domaćih i prekograničnih ulaganja u vrijednosne papire na organiziranim tržištima Republike Hrvatske, autorica zaključuje da je nužno uključivanje elektroničkog medija u regulativu, na način kako je to predvidio dopunjeni prijedlog smjernice EU.

[error in script]
Tip objekta: Članak
Mentor: NIJE ODREĐENO
Ključni pojmovi: dopunjeni prijedlog smjernice EU o prospektu objavljenom kod javne ponude vrijednosnih papira ili uvrštenja na trgovanje i dopune smjernice 2001/34/EC, Zakon o tržištu vrijednosnih papira, prospekt, obvezni sadržaj, odgovornost za sadržaj, odobrenje, objava, web ( amended proposal for a directive of the European Parliament and the Council on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading and amending Directive 2001/34/EC, prospectus, approval, notification. )
Teme: 3 Društvene znanosti > 34 Pravo. Pravna znanost
Odjeli: Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Datum pohrane: 24 Feb 2014 12:58
Zadnja promjena: 24 Feb 2014 12:58
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/3701

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku