E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Valutna struktura u bilancama banaka u Republici Hrvatskoj i njen utjecaj na politiku banaka

Celija, Dinka (2009) Valutna struktura u bilancama banaka u Republici Hrvatskoj i njen utjecaj na politiku banaka. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (442kB)

Sažetak

Banke su financijske institucije koje obavljaju niz karakterističnih aktivnosti, odnosno prikupljaju kunske i devizne depozite u zemlji i inozemstvu od domaćih i stranih fizičkih i pravnih osoba te pribavljaju sredstva izdavanjem dužničkih i vlasničkih vrijednosnica kao i uzimanjem kredita od banaka i ostalih financijskih institucija, a tako prikupljena i pribavljena sredstva istodobno usmjeravaju klijentima u obliku kreditnih i nekreditnih plasmana. Glavni ciljevi bankarskog poslovanja su maksimiziranje profita, ali i sigurnost poslovanja uz ograničenu izloženost rizicima. Svrha diplomskog rada je samostalno rješavanje složenog problema u hrvatskom bankarstvu, odnosno neusklađenosti valutne strukture u bilancama banaka u Republici Hrvatskoj. Imovina i obveze banaka mogu biti u domaćim ili stranim valutama pa veliki problem u poslovanju banaka predstavlja valutna neusklađenost strukture aktive i pasive u njihovim bilancama, odnosno izloženost njihovih otvorenih deviznih pozicija valutnom riziku. Valutnu neusklađenost aktive i pasive banke moraju kontinuirano pratiti i eventualno smanjivati jer se ona može negativno odraziti na financijsko stanje banke, što može rezultirati prestankom rada banke. Cilj diplomskog rada je prikazati valutnu strukturu u bilanci hrvatskih banaka te njezin utjecaj na poslovnu politiku banaka. U ovome radu su analizirane stavke iz nekonsolidirane bilance hrvatskih banaka za razdoblje od 2006. do 2008. godine. Za izradu ovog diplomskog rada korištene su sljedeće znanstvene metode: induktivna i deduktivna metoda, metoda analize i sinteze, statistička metoda te metoda studija slučaja. Diplomski rad je podijeljen u tri dijela. U prvom dijelu su, radi boljeg razumijevanja tematike, prikazane promjene u vlasničkoj strukturi banaka od početka devedesetih godina do danas te su ukratko objašnjeni pojmovi banke i bilance banke. U drugom dijelu rada definiran je valutni rizik te je prikazano kako banke mogu upravljati valutnim rizikom. Napravljena je analiza kretanja tečaja kune prema najviše zastupljenoj stranoj valuti u bilancama hrvatskih banaka, odnosno euru, u razdoblju od 2004. do 2008. godine te je objašnjen pojam euroizacije i valutne klauzule, zbog koje može doći do valutno induciranog kreditnog rizika, koji je također objašnjen u drugom dijelu rada. U trećem dijelu rada je napravljena analiza valutne strukture bilance hrvatskih banaka, odnosno analizirana je valutna struktura aktive i pasive banaka. Radi boljeg razumijevanja promjena u valutnoj strukturi aktive i pasive, analizirana je valutna struktura danih kredita, kao najznačajnije stavke aktive bilance, te valutna struktura primljenih depozita, kao najznačajnije stavke pasive banaka. Na samome kraju prikazano je kretanje tečaja eura, švicarskog franka, američkog dolara u razdoblju od 2006. do 2008. godine te je napravljena analiza valutne neusklađenosti aktive i pasive hrvatskih banaka, objašnjen je utjecaj na poslovnu politiku banaka i izneseni su zaključci.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: Božina, Lovre
Dodatne informacije: 2009_188
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 336 Financije. Uključujući: Javne financije. Bankarstvo. Novac > 336.7 Novac. Monetarni sustav. Bankarstvo. Burze
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Financijski management
Datum pohrane: 18 Nov 2011 12:58
Zadnja promjena: 16 May 2014 13:13
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/372

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku