E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Međuovisnost inflacije, nezaposlenosti i BDP-a u Republici Hrvatskoj

Antunović, Samanta (2013) Međuovisnost inflacije, nezaposlenosti i BDP-a u Republici Hrvatskoj. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (801kB) | Zatraži kopiju

Sažetak

Inflacija, nezaposlenost, te bruto domaći proizvod neki su od najznačajnijih makroekonomskih pokazatelja za ekonomsku situaciju, ali i državu u cjelini. Ova su tri pokazatelja međusobno ovisna, te uvelike utječu na ekonomsko blagostanje zemlje, stoga ih je neophodno sustavno pratiti i analizirati. Svrha ovog završnog rada je na odgovarajući način prikazati međuovisnost inflacije, nezaposlenosti i bruto domaćeg proizvoda u Republici Hrvatskoj. Dok je cilj ovog rada, uz pomoć sekundarnih podataka, analizirati i kvantitativno odrediti međuovisnost ovih triju ekonomskih pokazatelja. Pri formuliranju i prezentiranju rezultata istraživanja u radu koristit će se u odgovarajućim kombinacijama brojne znanstvene metode od kojih se navode one najznačajnije i najučestalije: metoda analize, metoda deskripcije, te metoda komparacije. U skladu s postavljenim ciljevima i zadacima rada, sadržaj rada je koncipiran na način da osim uvoda i zaključnih razmatranja, sadrži još četiri poglavlja. U prvom poglavlju obuhvaćen je bruto domaći proizvod, njegove komponente, te način na koji se mjeri. Osim toga, u prvom poglavlju su izneseni i sekundarni podaci o bruto domaćem proizvodu Republike Hrvatske, te je isti uspoređen s odabranim europskim zemljama. Drugi se dio rada odnosi na nezaposlenost, odnosno njene uzroke, praćenje, suzbijanje, te je brojčano iskazana nezaposlenost u Republici Hrvatskoj, ali i odabranim europskim zemljama. U trećem poglavlju analizirana je inflacija, njen nastanak, vrste, teorije, koristi koje ona donosi, zatim pojašnjen je način na koji se ona mjeri, te je iskazana inflacija u Hrvatskoj kao i u odabramim zemljama Europe. U posljednjem, odnosno u ĉetvrtom poglavlju iznesena je međuovisnost ovih triju makroekonomskih pokazatelja, dakle bruto domaćeg proizvoda, nezaposlenosti, te inflacije. Na samom kraju završnog rada iznesen je zaključak o istome.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: Sinković, Dean
Dodatne informacije: 285/2013
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 330 Ekonomija općenito > 330.1 Ekonomska znanost. Osnovni ekonomski pojmovi, teorija. Vrijednost. Kapital. Fondovi > 330.101.541 Makroekonomija
Odjeli: Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" > Ekonomija
Datum pohrane: 24 Feb 2014 12:58
Zadnja promjena: 15 May 2014 06:09
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/3728

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku