E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Politika komuniciranja turističkih destinacija s tržištem

Jakopec, Iva (2009) Politika komuniciranja turističkih destinacija s tržištem. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (1MB)

Sažetak

Naslov ovog završnog rada jest „ Politika komuniciranja turističkih destinacija s tržištem“. Kao predmet istraživanja postavljeno je slijedeće: definirati pojam marketinških komunikacija, njihovo mjesto u marketinškoj koncepciji te objasniti oblike, elemente, ciljeve i funkcije komunikacije u marketingu. Zatim je bilo potrebno definirati turističku destinaciju, iznijeti načine na koje destinacija komunicira s tržištem, te ukazati na važnost atraktivnosti i imidža destinacije kao čimbenika koji utječe na odabir turističke destinacije. Kao primjer za provođenje analize promotivnih simbola i konstanti u praksi, odabrana je Hrvatska i pet konkurentskih turističkih destinacija. Najviše pozornosti pridano je Republici Hrvatskoj pa su stoga u radu osim njenih simbola promocije istaknuta i sredstva i načini na koje ona komunicira s tržištem. Cilj ovog rada je ukazati na činjenicu da dobra politika komuniciranja s tržištem ima vrlo snažan utjecaj na potencijalne turiste, te može biti jedan od odlučujućih čimbenika pri odabiru destinacije. Turističke destinacije nalaze se u sve kompleksnijem i zahtjevnijem okruženju koje podrazumijeva različitost turističkih potreba i motiva koje treba zadovoljiti. Razvojem turističkog tržišta stvaraju se novi izazovi za destinaciju zbog sve jače konkurencije i proširene ponude. Upravo je zato dobra strategija komuniciranja s tržištem ključna komponenta u promociji i privlačenju novih potencijalnih turista ili zadržavanju starih. Promjenjivo okruženje te intenzivne gospodarske, sociološke i kulturne promjene nameću potrebu za što boljim i razvijenijim modelom politike komuniciranja turističkih destinacija s globalnim tržištem. Cilj turističke promocije jest informiranje turista o određenoj destinaciji, točnije informiranje o bogatoj ponudi i aktivnostima koje se nude turistima putem instrumenata koji mogu utjecati na promjenu stava u ponašanju potrošača i poticati na kupnju. Logo kao grafičko sredstvo oglašavanja važan je za prepoznatljivost neke zemlje, a ujedno može pružiti i osnovne informacije, to jest opis, same destinacije. Prilikom stvaranja logotipa vodi se računa o karakterističnim obilježjima neke destinacije, a slogan je često puta integriran u sam logo. Boje, oblici i slova koji se koriste za promociju neke turističke destinacije, također su važan dio promocije, jer vrlo je bitno kakav dojam oni ostavljaju u oku promatrača.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2009_187
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 338 Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Upravljanje gospodarstvom. Gospodarsko planiranje. Proizvodnja. Usluge. Cijene > 338.4 Proizvodnja i usluge prema gospodarskim sektorima > 338.48 Turistički promet s gospodarskog gledišta. Politika turističkog gospodarstva
6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 659 Reklama, publicitet. Informativni rad. Odnosi s javnošću > 659.1 Reklama, publicitet. Oglašavanje
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Marketinško upravljanje
Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Turizam
Datum pohrane: 18 Nov 2011 12:56
Zadnja promjena: 18 Nov 2011 12:56
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/373

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku