E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Značaj društveno odgovornog poslovanja za konkurentnost u turizmu

Vukalović, Josipa (2013) Značaj društveno odgovornog poslovanja za konkurentnost u turizmu. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (757kB) | Zatraži kopiju

Sažetak

Danas društvo ima brige i interese koji nisu iskljuĉivo brz gospodarski rast, već su to briga za kvalitetu ţivota i zaštitu okoliša. Upravo se u tome nadzire i svrha društvene odgovornosti poduzeća, a podrazumijeva ekonomsku uspješnost poduzeća uz istodobnu društvenu odgovornost za zaštitu prirodnih i ljudskih potencijala. Društvena odgovornost poduzeća manifestira se putem aktivnih mjera zaštite okoliša, raznih društvenih donacija, razvoja ljudskih potencijala i pruţanja jednakih mogućnosti svim zaposlenima. Cilj ovog završnog rada je prikazati kako utjeĉe društveno odgovorno poslovanje na konkurentnost hotelijerskih poduzeća te primjerima dobre prakse prikazati isto. Završni se rad, pored Uvoda i Zakljuĉka sastoji od šest poglavlja. U prvom poglavlju objašnjava se pojam i odreĊenje DOP-a, ĉinitelji razvoja te kljuĉni dionici. Drugo poglavlje iznosi i objašnjava osnovna naĉela DOP-a: odrţivost, odgovornost i transparentnost. Treće poglavlje posvećeno je osnovnim dimenzijama DOP-a, internoj i eksternoj. Ĉetvrto poglavlje se odnosi na implementaciju DOP-a u Hrvatskoj. Ovdje su takoĊer objašnjeni programi, instrumenti i standardi kojima poduzeća ţele pokazati dionicima svoju društvenu odgovornost. Navedeni programi su Indeks DOP-a, Global Compact Network RH, Program UN-a za razvoj u RH te standardi SA 8 000, ISO 14 001, ISO 22 000, OH SAS 18 001 i EMAS. Sljedeće poglavlje govori o stjecanju konkurentske prednosti u turizmu kroz DOP. Zadnje poglavlje posvećeno je primjerima dobre prakse, gdje su prezentirana tri hrvatska hotelijerska poduzeća, Ilirija d.d., Valamar hoteli i ljetovališta d.o.o. te Jadranka d.d. Navedena poduzeća izabrana su zbog svoje transparentnosti u poslovanju.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: Afrić-Rakitovac, Kristina
Dodatne informacije: 288/2013
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 338 Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Upravljanje gospodarstvom. Gospodarsko planiranje. Proizvodnja. Usluge. Cijene > 338.4 Proizvodnja i usluge prema gospodarskim sektorima > 338.48 Turistički promet s gospodarskog gledišta. Politika turističkog gospodarstva
3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 338 Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Upravljanje gospodarstvom. Gospodarsko planiranje. Proizvodnja. Usluge. Cijene > 338.4 Proizvodnja i usluge prema gospodarskim sektorima > 338.486 Razvoj, poticanje, promicanje turističkog gospodarstva
Odjeli: Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" > Kultura i turizam
Datum pohrane: 24 Feb 2014 12:59
Zadnja promjena: 24 Feb 2014 12:59
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/3730

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku